L’OPOSICIÓ SOL·LICITA UN PLE PER FER CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN

144

Els partits polítics que formen l’oposició a l’Ajuntament, Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem, sol·liciten la convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar mocions pendents i fer el control de l’actuació de l’equip de govern que, aquesta legislatura, va optar per reduir les sessions plenàries a la meitat.

Com que el Ple del mes de maig, va acabar a la mitjanit, sense poder tractar tots els punts de l’ordre del dia, els partits de l’oposició d’acord amb els articles 78.2 del RDl 2568/1986 i l’article 80.2 de la Llei 20/2006, han sol·licitat que es convoqui un Ple extraordinari per tractar: les tres mocions que va presentar Junts Avançam i que no es varen debatre, i els precs i preguntes presentats per Unides Podem, Alternativa per Pollença i Junts Avançam.

Des de l’oposició, comenten que “com era de preveure, el passat 28/05/2020 no es va poder acabar tots els punts del Ple ordinari de maig de l’Ajuntament de Pollença (17 punts a l’ordre del dia més la part de control i seguiment). Tot i tenir en compte que la situació provocada per la COVID-19 va minvar els punts tractats al Ple ordinari de març (passats, per tant, al de maig), no és la primera (ni serà la darrera) vegada que no tinguem temps de tenir plens amb un debat calmat, sense presses i amb un número raonable de punts a tractar”.

Per altra banda, l’oposició senyala que “les sessions maratonianes que està imposant l’equip de Govern vénen donades, en gran part, per la decisió de gran retrocés democràtic que va ser passar d’un Ple ordinari mensual a un Ple ordinari cada 2 mesos”. Aquesta decisió, a més de provocar plens amb molts de punts a tractar, també ha motivat “molts plens extraordinaris per treure temes pendents que no s’acaben de poder tractar a les sessions ordinàries”. De fet, “alguns mesos, quan no s’arriba a la part de control i seguiment, la qualitat democràtica baixa dràsticament: no es poden fer ni precs ni preguntes i per tant l’equip de Govern no dona compte de les accions que està prenent o de les que va prometre fer, i que no fa”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT