L’OPOSICIÓ AL·LEGA ELS PRESSUPOSTS DE 2020

177
Foto: Xesca Serra.

Els tres partits que conformen l’oposició a l’Ajuntament de Pollença, Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem, han anunciat una bateria d’al·legacions als pressuposts municipals de 2020, aprovats inicialment pel plenari municipal del 17 d’abril. De moment, no se sap quan es podran aprovar definitivament els comptes, per mor de la suspensió de terminis derivada de l’estat d’alarma per fer front a la covid-19. Sigui com sigui, els partits de l’oposició demanen un seguit de modificacions, sobretot, per adaptar-los a la nova situació econòmica del municipi i per poder respondre a les necessitats derivades de la pandèmia.

Junts Avançam al·legacions en 12 punts

A través d’un comunicat, Junts Avançam va anunciar els punts més destacats de les seves al·legacions als pressupostos de 2020 que, en aquests moments, tramita l’Ajuntament.

1.- Increment fins a 400.000 euros de la partida d’ajudes extraordinàries a la pandèmia per l’Àrea de Benestar Social (ajudes directes a persones i famílies per lloguer, electricitat, aigua i aliments).

2.- Impuls econòmic local amb diferents mesures per import de quasi 200.000 euros (millora de comerços locals, subvencions obres rehabilitació i suports a petites empreses).

PUBLICITAT

3.- Reducció de la pressió fiscal per a persones i empreses en impostos propis de l’Ajuntament (ocupació via pública, parades de mercats i serveis a famílies com abastiment d’aigua i els socioeducatius).

4.- Mesures de millora en l’àmbit educatiu amb més recursos per AMIPAS, Escola d’adults, compra de llibres, transport escolar i posada en marxa Escoleta 0-3 anys a Pollença).

5.- Increment partida per a la neteja i desinfecció d’edificis espais públics.

6.- Millora de recursos per a la prevenció en equips de protecció individual, infermeria, personal i adaptació d’instal·lacions a la Residència de Sant Domingo.

7.- Reducció del pressupost suprimint els increments salarials de regidors i regidores i grups municipals.

8.- Incorporar, de nou, una partida per dur a terme Pressupostos Participatius sobre les actuacions municipals i les seves prioritats.

9.- S’ha de poder utilitzar el romanent de tresoreria (23 milions d’euros) per dinamitzar la contractació pública i, a la vegada, incidir en projectes necessaris per a l’adequació de les infraestructures municipals (cultura, museu, arxius, biblioteques, espais esportius, parcs infantils, escoletes, centres educatius, centres sanitaris, centres socials, etc. ) a les noves exigències sanitàries.

10.- Reiteram la necessitat de consensuar al màxim les mesures per fer front a la Covid-19 amb i informació i participació.

11.- Urgència en elaborar i executar un Pla de Reconstrucció consensuat que, de forma global, abordi el nostre futur amb els agents socials, econòmics, polítics i culturals.

12.- Necessitat de transparència en la gestió pública i possibilitar que la consulta a la web municipal de tota la documentació municipal inclosos els pressupostos municipals.

Alternativa: reforçar, reactivar i promoure

Des d’Alternativa han presentat un conjunt d’al·legacions que van en la línia de dotar de partida econòmica a una bona part de les Propostes Post Covid-19 que ja varen fer públiques a finals d’abril després d’haver recollit propostes per via telemàtica.

En comunicat fet públic, anuncien “que les propostes perseguien tres objectius: reforçar les ajudes i els serveis socials, reactivar i diversificar l’economia local, i promoure la cultura i la participació.

En aquest sentit, s’ha reclamat la creació de partides per posar en marxa una borsa d’habitatges per a lloguer social; per subvencionar l’IBI a les famílies amb rendes baixes; per subvencions a empreses i autònoms locals per fer front al pagament de taxes i tributs; per adquisició de dosificadors de gel hidroalcohòlic; per a redacció d’un Pla Econòmic per la diversificació de l’economia, el reforç d’allò públic i la promoció de l’economia circular; per desenvolupament de projectes d’economia social i cooperatives de treball; per ajudes al transport; per subvencions per la digitalització i eficiència energètica de les empreses locals; per creació d’un banc de terres i horts; per potenciar la música al carrer; per activitats culturals i didàctiques; i per subvencionar projectes artístics i culturals.

S’han fet també altres al·legacions, com una subvenció per la compra de material escolar, la creació d’una àrea específica d’agricultura i ramaderia, o per habilitar habitatges d’acollida temporal.

A més s’ha recordat la necessitat d’altres mesures que es poden dur a terme amb el superàvit de l’any anterior, com augmentar el personal de Serveis Socials, augmentar les partides per la compra d’aliments i ajudes a necessitats urgents, establir una renda mínima per qui no tengui ingressos, o crear subvencions per a despeses de dentista, oculista, pròtesis…”

Unides Podem: 350.000 euros per fer front a les conseqüències de la covid-19

Des d’Unides Podem, també han presentat al·legacions als pressuposts d’enguany. A grans trets, la formació demana:

– Inversió en noves tecnologies, més subvenció de targeta ciutadana EMT (pàg. 3 i 19).

– Nova partida per elaborar un Pla de Joventut actualitzat i començar a projectar un Casal per joves. (pàg. 5 i 19).

– Aclarir el futur del skatepark i el rocòdrom, i una nova partida per fer un projecte de remodelar la pista de futbet de Pollença incorporant plaques solar (pàg. 5-6 i 19).

– Estudiar municipalitzar el servei de platges i elaborar un projecte per instal·lar pèrgoles metàl·liques a diferents pàrquings amb plaques fotovoltaiques (pàg. 6-7 i 20).

– Incrementar a 350.000 euros la partida per fer front al Covid-19 i també les partides de compra d’aliments, ajudes necessitats urgents i subvencions entitats socials. Crear un Servei de Mediació d’Habitatge i iniciar un estudi tècnic pel Projecte RADARS. També augmentar la subvenció a les entitats de la Tercera Edat (pàg. 7 a 9 i 20).

– Crear una beca de llibres escolars anual i pujar les subvencions a les AMIPA, així com crear-ne 2 de noves per l’AMIPA Escoleta la Gola i AMIPA Escola de Música (pàg. 9-10 i 21).

– Baixar certes partides dedicades a Festes i al Festival de Música (pàg. 10 i 21).

– Crear subvencions per donar suport als comerços (possible nova plataforma venda online, digitalització i millora eficiència energètica) i augmentar la partida de promoció dels productes locals i de proximitat (pàg. 11-12 i 22).

– Baixada de sous, dietes regidors/es i assignacions grups municipals així com aprovar una nova RLT pactada per regular la productivitat del personal (pàg. 12 a 17 i 22-23).

– Discutir les modificacions d’ordenances per rebaixar preus d’OVP, fems, taxa de mercats… així com la rebaixa de tributs com IBI i IAE (pàg. 17-18).

Podeu consultar el document complet amb les al·legacions d’Unides Podem al Pressupost de 2020, aquí.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT