LOCALITZEN NACRES A MALLORCA

401

Molts recorden quan, a la badia de Pollença, hi havia nacres i, sobretot, tenen present que les treien de manera massiva per la seva bellesa. A més d’aquesta activitat, la contaminació de les aigües, les actuacions al fons de la mar on creixien aquests mol·luscs i una epidèmia, entre altres, feren que la poblacions anassin desapareixent.

Endèmiques de la Mediterrània, aquest mol·lusc de grans dimensions estan en perill d’extinció, motiu pel qual la troballa d’exemplars vius a Mallorca i a Menorca albira la possibilitat de la recuperació de la nacra.

8 nacres a Mallorca i a Menorca

Personal tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i del Centre Oceanogràfic de les Balears-Institut Espanyol d’Oceanografia (COB-IEO) han confirmat la troballa de vuit exemplars vius de nacra (Pinna nobilis) en aigües de Mallorca i de Menorca. La majoria de aquests exemplars han estat localitzats per particulars, bussejadors esportius principalment, que reporten les seves observacions a l’administració.

Cal recordar que, des de fa quatre anys, i a causa d’una epidèmia de mortaldat extrema, la població de la nacra s’ha vist greument disminuïda fins el punt d’extingir-la pràcticament de les costes de l’Estat i posar en risc la pervivència de l’espècie arreu de la Mediterrània.

PUBLICITAT

Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i en col·laboració amb entitats investigadores, altres institucions i ciutadania, s’han dut a terme diverses accions per garantir-ne la conservació. Aquestes accions consisteixen principalment en promoure la sensibilització i la informació per involucrar la ciutadania en la localització de possibles exemplars supervivents a la fi de tenir-los controlats. En ocasions, a més, s’ha realitzat el trasllat d’exemplars vius a un punt concret i el més allunyat possible de les amenaces.

També, a través del Decret per a la conservació de la posidònia, s’han engegat actuacions. Cal recordar que a les praderies de Posidonia oceanica és on viu gran part de la població de nacres, per la qual cosa, les accions impulsades estan dirigides a la regulació d’activitats que generin pressions sobre els mol·luscs, zones d’abalisament per a la protecció d’exemplars que estiguin a poca profunditat o l’elaboració del pla de recuperació de l’espècie, actualment en fase final de aprovació.

De fet, la Conselleria, a través del Servei de protecció d’espècies, participa en el grup de treball sobre la situació crítica de la nacra, coordinat pel Ministeri de Transició Ecològica i del Repte Demogràfic. La segona reunió va tenir lloc a finals de setembre i s’hi van detallar les principals actuacions i eixos a desenvolupar per a la conservació de la nacra. Entre aquestes, destaquen les que ja s’estan duent a terme a les Illes Balears.

D’altra banda, el material divulgatiu realitzat pel Govern per a aquesta campanya ha estat posat a disposició de la resta de comunitats autònomes per a la seva lliure utilització, seguint l’exemple del País Valencià i Andalusia.

Si veis nacres, comunicau-ho

Des del Servei de protecció d’espècies incideixen en la importància de la col·laboració ciutadana per identificar possibles exemplars vius i recorden que, en cas de veure una possible Pinna nobilis, es pot posar en coneixement del Servei a través del correu electrònic especies@dgcapea.caib.es , per telèfon o missatgeria instantània al 606 875 244 o a través de la pàgina web d’Observadores del mar. És important que, a més de les coordenades on s’ha localitzat, s’adjunti una foto per poder identificar la espècie, ja que la majoria dels albiraments corresponen a Pinna rudis, la qual no s’ha vist afectada pel paràsit.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT