EL RECTOR CONSIDERA QUE LA NOVA LLEI NO AFECTA EL MÈ DE SANT JOAN PELÓS

522

El rector de Pollença, Mossèn Francesc Vicens, considera que la nova llei de protecció d’animals no afecta al mè de Sant Joan Pelós i així ho ha comunicat al director general d’Agricultura i Ramaderia, Mateu Ginard, després que aquest remetés un escrit a l’Ajuntament sobre aquest tema.

Parafrasejant l’informe de la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, Mossèn Vicens, interpreta que la nova llei “no és aplicable al nostre cas” i esmenta la llei que, literalment, diu: “es prohibeixen amb caràcter específic els circs amb animals i l’ús d’animals a festes o espectacles…”. En aquest sentit, el rector pollencí interpreta que «la prohibició només és aplicable als circs, festes i espectacles. La processó del Corpus no és cap de les tres coses, ja que es tracta d’un acte litúrgic (missa i processó) en la qual s’hi duen a terme dues danses rituals (àguiles i St. Joan Pelós). La de St. Joan representa al sant duent els seus atributs iconogràfics clàssics, la creu i el mè. Encara que hi hagi gent que així ho interpreti, des de la parròquia de Pollença i des de l’Obreria del Corpus, organitzadors de la processó, no la consideram un espectacle o festa, sinó una manifestació de religiositat i, per tant, protegida per la llei de llibertat religiosa 7/1980 de dia 5 de juliol, on es garanteixen “la pràctica dels actes de culte i rebre assistència religiosa de la seva pròpia confessió; commemorar les seves festivitats…”».

Més enllà d’aquesta afirmació, Mossèn Francesc Vicens i “a fi d’acabar amb malsentesos fruits del desconeixement de la festa”, senyala que “no tenim cap impediment, així com ja manifestàrem l’any passat, en que un pèrit veterinari reconegut per la conselleria pugui dur a terme un examen a l’animal abans i després de la processó per tal de garantir el benestar del mè. En cap moment posam en dubte la professionalitat del professional signant de l’informe que se us ha presentat, però si que creim que no es troba fonamentat en l’observació directa i empírica de l’animal, sinó d’impressions i generalitats fruit del desconeixement de la processó”.

Per tot això, conclou dient que “agrairíem la inclusió de la missa i processó del Corpus de Pollença dins el llistat de la disposició addicional tercera de la llei 9/2017 amb l’objecte de protegir una festa singular dins les Balears ja que manté l’estructura de la processó del Corpus heretada de l’edat mitjana amb la peculiaritat de l’autenticitat en els seus balls i elements (mè, joies, etc) i la presència femenina de balladores, cas únic documentat”.

PUBLICITAT

Les Àguiles i Sant Joan Pelós de 2018

Aprofitam aquest espai per subsanar un error de l’edició en paper del PUNT iNFORMATIU 547: la missa i la processó del Corpus de Pollença és aquest diumenge 3 de juny i no de diumenge 10 de juny com surt a les planes de quinzenal pollencí.

Feta aquesta correcció, és bo recordar que, aquest 2018, les Àguiles són Maria Antònia Simó i Èlia Vallori, i Sant Joan Pelós, Sergi Gómez.

Aquest divendres 1 de juny, al Pati de l’Ajuntament, hi haurà l’assaig general. La darrera prova abans del Corpus.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT