LES MATANCES DE LA COVID ARRUIXEN PER LLEI ELS GORRERS DE DARRERA HORA

975

S’ha acabat anar a matances a mirar, i molt menys presentar-se ben net i arreglat a l’hora de dinar. Però ajudar a fer les feines tampoc és garantia de tornar a casa amb alguna llangonissa a o botifarró.

La Conselleria de Salut i Consum ha publicat una nota de premsa amb les normatives que s’han d’aplicar, perquè enguany es puguin fer matances. La bona notícia és que podrà haver-hi fins a 10 persones a la mateixa matança, però s’hauran d’aplicar una sèrie de normes que criden l’atenció i desmunten alguns dels usos i costums d’aquesta festa tradicional.

Ni festa, ni ganduls ni present

Per començar, ja no podem dir que és una festa, i ben alerta a fer cap broma mentre es passa la pedra tosca, a jugar a penjar la cua del porc o a fer sonar les xeremies. La nova norma diu això: “resten prohibides manifestacions de festa i altres activitats que no estiguin directament relacionades amb les operacions de la matança”.

Una altra de les normes elimina per llei aquelles persones que es passegen amunt i avall sense arribar a arromangar-se en tot el matí. Des del govern indiquen “en resta prohibida l’assistència a les matances de persones que no participen activament en les feines descrites”. Si aquest punt no ha quedat clar, hi ha un altre punt on encara concreten més el rebuig als que es presenten just a l’hora de dinar o del sopar “Per berenar i dinar s’han de fer grups que no superin les 6 persones. En resta prohibida l’assistència de persones que no hagin participat en les feines descrites”.

PUBLICITAT
Matances de l’Associació de Veïns del Port de Pollença l’any 2018. Foto: Fernando Perianes

I res de presents. Els convidats que facin feina de bon de veres tot i que podran quedar a dinar, se n’hauran d’anar amb les mans buides, a no ser que siguin família directa. Així fa mal convidar. S’ha acabat la bosseta amb la llanganissa, la sobrassada i l’enfilall de botifarrons. A la nota de la Conselleria s’especifica que: “Els productes resultants han de ser destinats a consum propi i/o del grup familiar immediat”. Per descomptat, no es pot vendre res, ni els raïssons!

Porcs de criança i grups bimbolla

Una de les noves normes que serà de difícil complir per a moltes cases serà la que diu que el porc ha d’haver estat criat per a la persona titular de les matances. Tenint en compte que “criar” no és “engreixar”, sembla un poc tard per fer parir la truja i tenir el porcell engreixat per a les matances d’aquest hivern.

A la nota de la Conselleria, s’especifiquen moltes altres normes sanitàries com que s’hauran de formar grups bimbolla d’un màxim de 6 persones tant per fer les feines com per berenar. Aquests grups a ser possible hauran d’estar formats per persones convivents. Així que una família a fer budells nets i una altra a tallar la carn. Una família per omplir la sobrassada i una altra per als botifarrons…

Aquest pandèmic 2020, a més del cànyom, matancers i matanceres han de dur obligatòriament mascareta tot el temps. Això sí, aquesta nova peça de la indumentària matancera, “s’ha d’anar substituint si aquesta s’embruta o banya”. També s’han de netejar les mans i evitar tot el possible la proximitat entre persones.

Per suposat, a aquestes noves normes de la nova normalitat, s’han de continuar aplicant les habituals de cada any, com la necessitat d’analitzar la carn abans de consumir qualsevol producte.

Per acabar, i tenint en compte que enguany no es podran disposar de moltes mans per fer feina, i que s’hi hauran d’aferrar tots els membres de la família, recomanem més que mai el llibre de Jaume Andreu Galmés “Les matances tradicionals a Mallorca”, on es detallen cada una de les feines que cal fer per a unes matances exitoses. El llibre el podreu trobar a El Gall edicions.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT