LES ESCULTURES DE BENNÀSSAR ABANDONEN EL CALVARI

Vols veure com les “Raons humanes” de Joan Bennàssar abandonen el Calvari, deu mesos després d’haver-se instal·lat?
Fernando Perianes ho recull en un vídeo que reproduïm.