LES ESCOLES DE PRIMÀRIA ES PREPAREN PER GARANTIR UNA BONA VENTILACIÓ DE LES AULES

En espais tancats, és fonamental mantenir una bona qualitat de l’aire a fi de reduir les possibilitats de contagi de coronavirus.