LES ESCOLES DE PRIMÀRIA ES PREPAREN PER GARANTIR UNA BONA VENTILACIÓ DE LES AULES

898

Les escoles d’Educació Primària del municipi de Pollença es preparen per garantir la ventilació de les aules. Aquesta és una de les noves mesures adoptades per la conselleria d’Educació del Govern de les illes Balears amb l’objectiu de fer front la covid-19, després de confirmar-se que el coronavirus també es trasmet per aerosols.

Els quatre centres públics d’Educació Primària del municipi de Pollença han unit esforços i han encomanat els aparells mesuradors de CO2 de manera conjunta. Això els ha abaratit la comanda per a la qual la conselleria d’Educació dona una subvenció de 100 euros per aula.

Al Centre Concertat Monti-Sion de Pollença, la comanda s’ha fet conjuntament amb els Col·legis Diocesans. En el cas de Monti-Sion, s’han demanat 29 dispositius que es repartiran entre els edificis de Sant Jordi i el de Monti-Sion. Calculen que d’aquí una setmana els arribaran els aparells mesuradors de CO2.

Als Instituts d’Educació Secundària Guillem Cifre de Colonya de Pollença i Clara Hammerl del Moll, encara no tenen les instruccions específiques, però hi fan feina.

PUBLICITAT

Mesuradors de CO2

Com s’ha avançat, els centres públics del municipi de Pollença s’han unit per reduir despeses i han adquirit un total de 70 aparells que, si no hi ha contratemps, arribaran a finals de mes.

La distribució d’aquests aparells s’ha fet així:

Al CEIP Joan Mas, han encomanat 24 mesuradors de CO2, un per a cada aula i un per al menjador, que, si tot va bé els arribaran a finals de mes.

Al CEIP Costa i Llobera, la comanda ha estat de 14 aparells un per a cada classe, un per al menjador i un altre per al gimnàs.

Al CEIP Miquel Capllonch, necessiten 19 aparells; 14 per a les aules d’Educació Primària, 3 per a les aules d’Educació Infantil, 1 per al gimnàs i 1 per a l’aula de grups reduïts a infantil.

Finalment, al CEIP Port de Pollença, compren 13 aparells, un per a cada aula, un per al menjador i un altre per al gimnàs.

Amb aquests aparells, els centres educatius podran saber la qualitat de l’aire d’un espai tancat ocupat per persones i conèixer quan se supera el nivell màxim de CO2 establert. I, en conseqüència, ventilar l’espai fins que torni a baixar el nivell per millorar la higiene respiratòria i disminuir el risc de contagi.

Purificadors

A més de facilitar la monitorització i el control del grau de ventilació i la qualitat de l’aire amb mesuradors de CO2, la conselleria d’Educació també preveu la instal·lació de sistemes de filtratge de l’aire com a mesura complementària. En aquest sentit, des dels centres públics d’Educació Primària, han avançat que, en funció de la qualitat de l’aire que obtenguin en disposar dels mesuradors, es plantejaran adquirir filtres (HEPA) per purificar l’aire.

Com que cada centre disposa d’una ajuda de 100 euros per aula amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire i els mesuradors de CO2 valen entorn a 75 euros, els purificadors es compraran amb el sobrant d’aquesta ajuda i, si fes falta, no descarten demanar suport a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (APIMA).

De moment, les escoles, però, no es plantegen comprar un filtre HEPA per aula, sinó per aquelles aules mal ventilades o, en tot cas, un o dos aparells mòbils per moure’ls a aquelles aules amb ventilació deficient.

Protocol covid-19

Tot i la instal·lació d’aquests nous aparells, les mesures preventives previstes al Protocol per fer front a la COVID-19 a les escoles mantenen vigents. Per tant, hi ha: 

–   La necessitat d’una ventilació continua com a primera prioritat en una aula i en qualsevol dependència de centre com a forma de reduir els possibles contagis.

–   La recomanació de reduir el temps que passa l’alumnat i el professorat en interiors al temps estrictament necessari.

– Sempre que les condicions climatològiques ho permetin s’obriran finestres i portes, i es deixaran obertes quan l’alumnat surti al pati.

– A classe de música està desaconsellat cantar i utilitzar instruments de vent a l’interior d’una aula tot i que la ventilació de la mateixa sigui bona.

– Especial atenció a la ventilació de menjadors escolars ja que allà l’alumnat realitza una activitat crítica, estant tots sense mascareta el mateix temps en un espai tancat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT