LES BONES INTENCIONS A SANT VICENÇ COMENCEN A PRENDRE FORMA

871
Sant Vicenç està en un enclavament de bellesa espectacular. Foto Hans Monheim.

Les bones intencions recollides en un Pla Integral redactat en base a les propostes que, durant l’estiu passat, els veïns feren a la delegada de Sant Vicenç, Iliana Capllonch, comencen a prendre forma. Així és com avui a migdia, a l’Hotel Molins, els veïns de Sant Vicenç han participat en una reunió informativa amb la regidora Capllonch, el balte, Miquel Àngel March, el delegat de l’àrea de Serveis, Andrés Nevado, i el responsable d’Urbanisme, Bartomeu Cifre Bennàssar.
El motiu de la reunió era intercanviar impressions sobre el projecte “de renovació urbana dels carrers Temporal, Cala Molins i Torrent de Can Botana, un projecte d’obra concreta, però el suficientment obert per recollir les aportacions dels veïns i dels grups de l’oposició”, va dir Cifre Bennàssar.
El projecte contempla la dotació de serveis com llum, claveguerat, cablejat, voravies i calçades, als carrers esmentats i també a les vies perpendiculars. De fet, les escales que connecten els carrers Temporal amb Cala Molins també seran objecte de millores.
A més de la dotació de serveis, també s’eliminaran les barreres arquitectòniques i, en alguns indrets com ara el Maressar, es reforçarà la seguretat. És més, Cifre Bennàssar va assegurar que “és obvi que, si alçam carrers, s’hauran d’asfaltar, s’hauran d’enrajolar les voravies i s’hauran d’instal·lar fanals nous, però tot això no és embelliment, és necessari”, va apuntar.
Aquest primer projecte de renovació urbana forma part del Pla Integral de Sant Vicenç, un avantprojecte o llista d’intencions en el qual es recullen els objectius per millorar les infraestructures i dignificar aquell enclavament. Així que, mentre el Pla Integral, és un conjunt d’actuacions per dur a terme durant els propers anys, el projecte presentat és quelcom més concret, si bé com va insistir molt el batle March, “encara ha d’acabar de prendre forma i llavors s’haurà d’aprovar el projecte definitiu, que després haurà de passar a exposició pública, a licitació i finalment s’adjudicaran les obres. Per tant, parlar de dates és, com a mínim, arriscat”.
Menys prudents, Cifre Bennàssar i Capllonch coincidiren en què la idea és començar les obres pel mes d’octubre, en acabar la temporada turística, i aturar-se entre març i maig, en funció d’allò que acceptin els veïns de Sant Vicenç. Per la seva banda, el responsable d’Urbanisme, Bartomeu Cifre Bennàssar, va donar a entendre que és possible que aquesta primera fase s’hagi de fer en dues tongades, “perquè hi ha molta feina a fer”.
Pel que fa al pressupost per dur endavant aquestes primeres obres d’adequació de Sant Vicenç, Cifre Bennàssar va parlar de dos milions d’euros i el batle de Pollença, Miquel Àngel March, va deixar entreveure que s’acolliran a les dues línies d’ajuda que disposa la conselleria de Turisme del Govern de les illes Balears: millora infraestructures turístiques i fons de la taxa turística.
En qualsevol cas, aquest és un dels projectes que s’inclouen en el capítol d’inversions financeres sostenibles i, en cas d’iniciar-se dins l’exercici de 2016, es farà una modificació de crèdit a partir del projecte definitiu.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT