L’ATUR A POLLENÇA BAIXA LLEUGERAMENT EL MES D’ABRIL

76
Variació mensual del nombre d'aturats a Pollença. Font: IBESTAT a partir de dades del SOIB

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) ha publicat avui les dades sobre el nombre d’aturats i contractes registrats a les Balears. Unes dades que es poden consultar desglossades per municipis. Una eina que ens pot donar una perspectiva de com evoluciona el mercat laboral de Pollença.

Segons les dades aportades pel SOIB, a Pollença el mes d’abril ha acabat amb 978 persones en situació d’atur, 30 menys que el mes de maig. Això suposa una millora molt lleu que encara no reflecteix l’inici de la temporada turística. De fet, si miram les dades interanuals, la millora respecte del mes d’abril del 2019, hi ha 92 persones aturades més. Aquesta diferència probablement és deguda al fet que l’any passat hi havia més persones en situació d’ERTE que no figuren a les estadístiques del SOIB. Això sí, si comparam les dades amb el mes d’abril de fa dos anys, abans de la pandèmia, el mes d’abril tan sols 419 persones en situació d’atur. Tot i les xifres elevades, aquest mes d’abril encara no s’han registrat tants aturats com el 2010, en plena crisi econòmica.

Variació interanual del nombre d’aturats a Pollença. Font: IBESTAT a partir de dades del SOIB

Nous contractes registrats

Unes altres dades que ens poden servir per entendre la situació del mercat laboral són els nous contractes. El mes d’abril marca l’inici de la temporada turística i és quan hi sol haver-hi un nombre més elevat de nous contractes laborals. Idò aquest mes d’abril tan sols s’han registrat 172 contractes nous, més que no l’any passat (105), però moltíssim menys del que era habitual abans de la pandèmia. De fet, l’abril del 2019, el SOIB va registrar 1136 contractes nous. Caldrà seguir mirant a les dades de nous contractes per veure si els mesos de maig, juny o juliol arranca veritablement la temporada turística i es registre un gran increment en el nombre de nous contractes.

Variació mensual del nombre de contractes registrats a Pollença. Font: IBESTAT a partir de dades del SOIB
Variació mensual del nombre de contractes registrats a Pollença. Font: IBESTAT a partir de dades del SOIB
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT