L’ATIB REPRÈN EL SERVEI DE RENDA ÀGIL A POLLENÇA

107

L’Agència Tributària de les illes Balears (ATIB) reprèn el servei de Renda Àguil per ajudar a fer la declaració de l’IRPF a l’oficina de l’Agència Tributària a Pollença.

L’any passat, per mor de les restriccions per la pandèmia de la covid-19 es va haver de suspendre aquest programa que, de manera ininterrompuda, s’ofereix des del 1997.

El servei de cita prèvia per als contribuents pollencins a través del Servei de Renda Àgil del Govern va començar ahir dimecres 26 de maig i es prolongarà fins al 29 de juny. Les cites es poden concertar per dues vies: per telèfon ( 971 76 76 76) i per internet (www.atib.es).

Les entrevistes presencials per l’emplenament de les declaracions es podrà fer des del 3 de juny i fins el 30 de juny, darrer dia per fer la declaració de l’IRPF de l’any passat.

PUBLICITAT

El Servei de Renda Àgil inclou les prestacions i facilitats següents: la cita prèvia telefònica i per internet, el recordatori de cita via SMS, l’emplenament de les declaracions, la confirmació i modificació de predeclaracions i la presentació declaracions via internet a l’AEAT. Aquest servei està destinat als contribuents que habitualment no tenen relació amb la Hisenda de l’Estat, llevat de la declaració de la  renda. Així, no són susceptibles d’utilitzar aquest servei els qui obtinguin rendes d’activitats econòmiques, rendes derivades de més d’un immoble arrendat i guanys patrimonials que derivin de més d’una operació.

El 2019, més de 10.000 persones es beneficiaren del servei Renda Àgil

L’ATIB presta aquest servei en col·laboració amb l’AEAT, responsable de la gestió i disseny de la campanya de l’IRPF, i és una iniciativa que serveix per a agilitzar la tramitació de la declaració de la renda mitjançant l’ajuda i l’assistència als contribuents en els punts d’atenció distribuïts a les Illes.

La campanya permet recuperar el servei habitual que anualment ha prestat l’ATIB als municipis per a possibilitar aquesta ajuda a la ciutadania de les Balears a l’hora de fer la declaració de la renda. A l’edició anterior a la situació provocada per la pandèmia, l’any 2019, el servei Renda Àgil de l’ATIB va ajudar a fer la declaració a més de 10.100 persones, prop d’un 8 per cent més que l’any anterior.

18 beneficis fiscals autonòmics a l’IRPF

Durant la presentació de la nova campanya, la consellera Rosario Sánchez va recordar les deduccions aplicables en el tram autonòmic per als contribuents de les Illes Balears. El Govern de les Illes Balears manté enguany els 18 beneficis fiscals vigents l’any passat.

Entre d’altres, destaca la deducció de fins 600 euros per motius de conciliació familiar, del 40% de les despeses d’escoleta, centre d’educació infantil, menjador i activitats extraescolars, de fills o acollits menors de 6 anys, un benefici fiscal que va ser introduït pel Govern fa dos anys.

També es poden aplicar la deducció de 400 euros per lloguer d’habitatge habitual per part de menors de 36 anys, famílies nombroses i persones amb discapacitat i la de 150 euros per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

Així mateix, es mantenen la que permet descomptar part de la despesa d’un alumne que hagi de cursar estudis fora de la seva illa de residència –una deducció de fins 1.500 euros- i les de fins a 100 euros per fill en despeses en l’adquisició de llibres de text i també de fins a 100 euros per fill en l’aprenentatge d’un idioma estranger.

En matèria d’habitatge, també es poden aplicar les deduccions de fins a 400 euros per a despeses d’assegurances per impagaments de lloguer o per a deduir part del cost d’habitatge de lloguer en el cas de trasllat temporal de residència per motius laborals.

També es mantenen beneficis fiscals com el que permet deduir despeses destinades a la millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual, de fins el 50% de les inversions fins a una base màxima de 10.000 euros; o les deduccions existents en l’àmbit empresarial i d’R+D+i. En aquest cas, es tracta de deduccions de fins a 6.000 euros per inversions en empreses de nova creació i de fins a 12.000 euros per inversions en societats amb participació de centres de recerca o universitats, i de fins a 1.200 euros amb una deducció del 25% per donacions a entitats destinades a R+D+I o relatives al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, així com les existents relatives al mecenatge esportiu.

Així mateix, a l’àmbit dels serveis socials, també es pot aplicar una deducció per donacions a entitats del Tercer Sector del 25% sobre una base màxima de 150 euros, una deducció compatible amb la deducció estatal aplicable a totes les entitats sense ànim de lucre.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT