L’AJUNTAMENT TREU LES BASES PER SUBVENCIONAR LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR

402

Davant la crisi econòmica desfermada per la pandèmia del coronavirus, l’àres d’Educació de l’ajuntament de Pollença va avançar la intenció d’ajudar les famílies subvencionant la compra de llibres de text i material escolar per al curs 2020-2021. A la sessió plenària d’aquest dijous 28 de gener, s’aprovaran les bases reguladores d’aquestes ajudes.

Per sol·licitar aquestes ajudes, cal estar empadronats a Pollença i estar matriculats a algun dels centres escolars públics del municipi. A més a més, els sol·licitants s’han de comprometre a facilitar la reutilització dels llibres i del material escolar. De fet, si al centre escolar de l’alumne, compten amb programa de reutilització, han d’estar-hi adherits. En cas contrari, o sigui que al centre no segueixin aquest programa, una vegada acabat el curs, els llibres i el material es dipositaran al centre.

Per altra banda, els sol·licitants han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, l’Estat i l’ajuntament de Pollença, entre altres obligacions legals.

L’ajuntament de Pollença, tal i com va avançar a principis del curs 2020/21, destina a aquestes ajudes una partida pressupostària de 20.000 euros.

PUBLICITAT

Una vegada s’hagi publicat la convocatòria de les ajudes al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les illes Balears (BOCAIB), les persones interessades disposaran de 15 dies naturals per presentar la documentació pertinent per sol·licitar aquesta subvenció.

Una Comissió de Valoració establirà la quantitat de subvencions que s’han de concedí entre els sol·licitants en base a la partida pressupostària destinada a aquesta finalitat. En qualsevol cas, les beques no excediran en cap cas el 80 per cent del cost de la despesa subvencionable.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT