L’AJUNTAMENT SANCIONA L’INCIVISME?

341

Passejant pel municipi, no cal ser gaire esquitarell per veure com la brutor s’acumula al voltant dels coneguts com a punts verds. S’hi poden veure mobles, matalassos, rentadores, enderrocs… i, per suposat, fems escampats. Aquesta és una realitat, per tant, ben visible. Però se sanciona aquesta actitud incívica d’alguns ciutadans?

Des de l’àrea de Medi Ambient, han passat els expedients sancionadors imposats durant els anys 2020 i 2021. Vejam què se sanciona i amb quines multes.

Durant el 2020, l’àrea de Medi Ambient va obrir vuit expedients sancionadors a vehicles abandonats a la via pública. A cada un d’ells se’ls va imposar una multa de 900 euros per infracció de l’article 17 llei 2/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Per altra banda, també s’obriren vuit expedients sancionadors per abocament de voluminosos fora dels contenidors. En aquest cas, les sancions poden anar des dels 461’11 euros i els 3.000 euros, per incompliment de l’article 77.1.B.IV/VI de la Llei 8-2019 Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

PUBLICITAT

A més a més, varen obrir tres expedients sancionadors per tirar fems fora dels contenidors. A cada un d’aquests infractors, els imposaren una multa de 105 euros per incomplir l’article 23 de l’Ordenança municipal de residus.

També es va obrir un expedient per tirar aigua bruta al carrer amb una sanció de 90 euros per incomplir l’article 8 de l’Ordenança municipal de residus, i un altre per tirar restes d’enderrocs dins els contendiros de RSU, que es va multar amb 105 euros, per incomplir l’article 35 de la mateixa Ordenança.

Sense comptar les sancions per abocament de voluminosos, que es mouen entre els 461’11 euros i els 3.000 euros, i que, per tant, es fa difícil quantificar, durant el 2020, l’Ajuntament va poder haver recaptat 7.710 euros en sancions per incompliment de normativa diversa.

Expedients en procediment

Durant el primer mig any de 2021, l’àrea de Medi Ambient ha obert diversos expedients que, de moment, estan en fase de procediment.

D’aquests expedients iniciats, n’hi ha tres per vehicles abandonats a la via pública. A cada un d’aquests infractors els han imposat una sanció de 900 euros per incompliment de l’article 17 de la llei 2/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Altres tres per abocament de voluminosos fora dels contendiors, amb multes oscil·lant entre els 461’11 euros i els 3.000 euros, per incomplir l’article 77.1.B.IV/VI de la Llei 8-2019 Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

A més a més, s’ha obert un expedient sancionador per tirar fems fora del contenidor i incomplir l’article 23 de l’Ordenança Municipal de residus; un altre per tirar restes de poda dins els contenidors de RSU per incomplir l’article 28 de la mateixa ordenança i, finalment, un altre per dipositar residus a la via pública, incomplit l’article 7 d’aquesta mateixa ordenança.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT