L’AJUNTAMENT PLANTEJA RECONVERTIR L’ACTUAL PAC EN ESCOLETA MUNICIPAL

L’actual Centre de Salut pot acollir, en un futur, una escoleta municipal per a infants de 0 a 3 anys.