L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA CANDIDAT ALS PREMIS QSDGLOBAL

4129
Alberto Encinas amb la petita Oliva amb braços.
Alberto Encinas amb la petita Oliva amb braços.

L’ajuntament de Pollença és un dels candidats als II Premis 9 de març que concedeix l’associació Quien Sabe Donde Global (QSDglobal) en la categoria de millor tasca institucional de caràcter local pel suport que dóna a la família d’Olivia Encinas, nascuda i escolaritzada durant els primers anys a Pollença, i desapareguda des del 2011 ençà.

El 28 d’abril de 2016, l’ajuntament de Pollença va realitzar un acte institucional que mai no havia realitzat cap dels anteriors consistoris. La família d’Olivia Encinas se sent protegida per part de l’Ajuntament i per aquets motiu demana als pollencins que votin per l’ajuntament de Pollença. Per això, cal enviar un correu electrònic a info@qsdglobal.com engantxant-hi el següent missatge:

«Yo doy mi voto A la mejor labor institucional de carácter local:

Ayuntamiento de Pollença por su declaración institucional de apoyo en la causa de los desparecidos.

PUBLICITAT

El pasado 28 de abril del 2016 realizaron una declaración institucional de apoyo a la familia de Olivia Encinas, dejando constancia en el acto del 28 de abril:

“Declaració Institucional de suport a la família de n’Olivia Encinas

 

Com a representants del poble de Pollença, volem manifestar la nostra solidaritat, estima i suport a la família de n’Olívia Encinas, desapareguda des de finals de desembre del 2011.

Des d’ençà, el seu pare, n’Alberto,amics i família, ha duit a terme una tasca incansable, per via policial, per via judicial, i sobre el terreny per a cercar i recuperar la seva filla- Tot i que per ara els tribunals li han donat tota la raó, la realitat és que n’Olivia es troba desapareguda, en aquest cas segrestada per sa mare que la té amagada a alguna part de Polònia.

Per sort n’Alberto i la seva família no han defallit en l’intent de recuperar la nina i el poble de Pollença, les associacions de gent desapareguda els ha donat un suport necessària tant moral com logístic en la tasca de recerca i recuperació de n’Olivia. Una demostració recent va tenir lloc el passat dia 22 d’abril a Pollença, on centenars i centenars de pollencins, participaren en un acte, on a més a més rebre el suport de molts de comerços del municipi.

El ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu suport incondicional  a la família de n’Olivia, i alhora reclama de les autoritats policials i judicials un esforç avui fi de recuperar el mes ràpidament possible n Olivia entre tots nosaltres.

Volem que sentiu l’alè i els ànims de tots els pollencins en aquets cas representats pel ple d’aquest Ajuntament

Pollença, 28 d’abril del 2016″»

I indicant-hi el nom i llinatges de la persona que envia el correu electrònic i l’assumpte: “voto a la mejor labor institucional de carácter local II Premios 9 de marzo 2017.

El lliurament dels Premis es farà en el transcurs d’un acte públic el proper dia 9 de març, Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT