L’AJUNTAMENT CONTRACTA 32 PERSONES A TRAVÉS DE SOIB REACTIVA

254

L’ajuntament de Pollença ha contractat un total de 32 persones en el marc del programa SOIB Reactiva. Aquestes persones realitzen tasques de neteja i de jardineria, però també administratives, com a peons agrícoles, treballadors socials i auxiliars d’infermeria.

Segons les necessitats del mateix Ajuntament, aquestes contractacions s’han realitzat en dos torns de quatre mesos la qual cosa ha permès beneficiar-se del programa joves de menys de 30 anys en situació d’atur i persones de 30 anys o més que es troben en situació d’atur de llarga durada o de curta durada per la covid-19.

Els costos d’aquests treballadors són assumits conjuntament pel SOIB i l’ajuntament de Pollença. Ara bé, aquests costos no són a parts iguals, sinó que el gruix és assumit pel SOIB.

El programa SOIB Reactiva 2020 és un programa de contractació pública a Ajuntaments i Consells Insulars. Degut a la crisi econòmica per la COVID 19, el Govern de les illes Balears ha ampliat aquest programa amb aquelles persones a l’atur per mor de la covid-19. En anys passats, s’adreçava únicament a desocupats de llarga durada, perquè poguessin mantenir les seves habilitats competencials o per facilitar la seva requalificació professional.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT