L’AJUNTAMENT   APROVARÀ  UN  PRESSUPOST  DE  29’2  MILIONS  PER  AL  2020

411

Aquest divendres, 17 d’abril, a les 9 del matí, està prevista la celebració de la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de Pollença per debatre els pressuposts municipals de 2020. L’ampli suport de l’equip de Govern fa preveure que s’aprovarà de manera inicial sense gaire entrebancs.

Aquests pressuposts han estat comentats pel batle de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavia, ja que el delegat d’Hisenda, David Alonso, en el decurs dels últims dies no s’ha posat en contacte amb la nostra publicació malgrat els reiterats intents, perquè explicàs els pressuposts als pollencins.

Segons paraules del Batle, els pressuposts ja es podrien haver debatut fa un mes, però, per mor que també s’aprovaran els pressuposts d’EMSER, abans calia fer reunió del Consell d’Administració que es va retardar degut a la baixa per malaltia del gerent. Un cop celebrat el Consell d’administració es va aprovar el pressupost de l’empresa municipal i s’ha incorporat al pressupost general; aquest ha estat el motiu del retard.

Uns pressupostos marcats pel Covid-19

El pressupost total de l’Ajuntament de Pollença de 2020 comptarà amb uns ingressos de 29.208.144’40 euros i unes despeses previstes de 29.206.364’70 euros. D’aquestes quantitats 6.060.000 euros corresponents a l’empresa municipal EMSER, i la resta, 23.146.114’40 euros, a la institució estricament referida. Aquestes quantitats suposen, a la partida de l’Ajuntament. un increment del 2’32 % respecte l’anterior pressupost.

PUBLICITAT

Cifre Ochogavía explica que aquests pressuposts vénen marcats per les mesures preses pel Govern d’Espanya per afrontar la situació derivada de la pandèmia del COVID-19, ja que per una part permeten la utilització d’una part del superàvit del 2019, que suposarà uns 250.000 euros, per prendre mesures enfocades als Serveis Socials i sanitaris, que ara per ara seran ajuts alimentaris, sanitaris, de neteja i ajudes puntuals econòmiques, i poca cosa més. Per altra banda, aquestes mesures impossibilitaran noves inversions financerament sostenibles de moment. El que sí destaca el Batle és que seria ben necessari que el Govern Espanyol permetés als ajuntaments poder utilitzar les partides de romanents acumulades en els últims anys a conseqüència de la Llei Montoro i que, en el cas de Pollença, s’acosten als 30 milions d’euros acumulats en comptes bancaris.

Pel que fa referència a la possible baixada d’imposts o preus públics, que el regidor Miquel Llobeta havia assegurat feia uns dies en una reunió amb Teixit empresarial de Pollença, el volgué desmentir, ja que no és gens senzill baratar aquests tributs i preus, perquè, si es vol fer legalment, impliquen canvis normatius que es fan un any per altre de forma justificada, i això de moment no es pot fer, així i tot, segueix afegint que s’estudiaran fórmules per ajudar a les empreses locals, motor de l’economia.

Pel que fa als més de 29 milions d’euros d’ingressos prevists, si fa no fa, és com l’anterior pressupost; ara bé, caldrà estar molt pendent dels ingressos, ja que la previsible crisi econòmica de les empreses locals segurament faran que s’hagi de revisar a la baixa aquesta quantitat, comenta Cifre.

El cost del personal

Pel que fa a la plantilla de personal i a la seva retribució, el batle Cifre comenta que “el número d’empleats municipals és estable, que no hi haurà canvis significatius més enllà de cobrir places que no ho estan, o ni això i tot”. Pel que fa a l’augment de les retribucions destaca que enguany el cost del personal tendrà un augment del 7’97% derivat sobretot de la segona part del reconeixement de la carrera professional dels empleats públics i que ja l’any passat suposà un considerable augment de la partida i que l’any que ve encara n’hi haurà un altra part important. Així, el personal municipal està pressupostat amb una partida de 9.840.785’42 euros.

Les inversions de 2020

Pel que fa a les inversions cal destacar que dins el 2020, en principi, s’haurien d’iniciar les obres ja pressupostades o començades en l’exercici anterior, així cal recordar que han de fer-se les obres de reforma de la plaça Miquel Capllonch i carrer de Formentor del Moll, les obres de la Peixateria, ja que són obres cofinançades per altres institucions.

En quant a partides destacades d’inversions hi figuren 100.000 euros en l’adequació del Capitol, 25.000 euros en l’adequació de dependències municipals, 15.000 euros en la climatització del Centre parroquial del Port de Pollença; i la més quantiosa serà la indemnització corresponent a l’expropiació d’una parcel·la de ca na Ferrana, vora el Pont Romà, per un import de 307.727 euros.

Cifre Ochogavía ha destacat que les partides de despeses reflectides en el pressupost de 2020 reflecteixen el pressupost elaborat ja abans de la pandèmia, però que, probablement, no es podran dur endavant i obligarà a canvis futurs d’algunes quantitats de les respectives partides.

Per la seva part en un comunicat fet públic per part de Junts Avançam, la formació ha exigit al batle “un consens de cara als pressuposts de 2020 que haurien de ser de caire social per combatre els efectes del Covid-19”. A més a més, des de l’oposició, afegeixen que s’ofereixen a aprovar totes les mesures socials, econòmiques i sanitàries que està provocant aquesta pandèmia i que complementin les mesures preses per les altres administracions i que han fet tot un suggeriment de mesures concretes.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT