LA RESTAURACIÓ DE LA TORRE DEL PUIG UN POC MÉS A PROP

302

Aquest cap de setmana passat, l’equip de professionals (arquitectes, aparelladors, restauradors, historiadors de l’art…) que ha de redactar el projecte de restauració de la Torre del Puig ha ultimat els detalls previs a la redacció d’aquesta obra considerada urgent.

L’equip tècnic al complet va pujar al Puig el divendres 26 de juny i una part va allargar la seva estada fins al 27 de juny, per fer la darrera ullada sobre el terreny abans de començar la redacció d’un projecte que ha passat davant al Pla Director que també està en marxa.

El Rector de Pollença, Mossèn Francesc Vicenç, ha explicat que, “durant la redacció del Pla Director, vàrem poder comprovar que els forjats, i no les parets que tant ens feien patir, de la Torre estaven a punt de col·lapse. Les parets són sòlides, però els forjats no. Per això, vàrem haver d’ajornar el programa inicial per estudiar amb profunditat la situació de la torre”.

Des de fa un temps ençà, s’ha recollit informació sobre l’estat de la Torre i ara ja es pot començar a treballar en la redacció del projecte. La idea és plantejar una restauració integral de la Torre, la qual cosa implica una important despesa econòmica. Per això mateix, el Rector adverteix que “abans de començar les obres, tenim una bona temporada de tràmits”.

PUBLICITAT

La restauració de la Torre

La restauració de la Torre ha passat davant la redacció del Pla Director del Puig, “per la urgència i per la degradació de les voltes que, en pocs mesos, s’han deteriorat molt. El problema, com he dit, és a les voltes i no a les parets. Però bé, ara s’han identificat dos problemes principals un al soterrani, on durant un temps degueren fer foc i això ha alterat el marès que s’ha alterat moltíssim, i l’altre al primer pis, on varen referir les voltes amb ciment porlant i va ofegar el marès; o sigui que allò que varen fer per més fer, ha resultat ser una mala praxi”, ha comentat el rector Francesc Vicens.

Aquestes setmanes, mentre es va redactant el projecte, s’efectuaran tres cates a fi de determinar materials i èpoques. Tot i amb això, amb l’anàlisi feta fins ara, “el pressupost necessari superarà els 150.000 euros”.

Abans, però, cal redactar el projecte cosa que, si tot va bé, “pot estar enllestit a finals de juliol o principis de setembre. Posteriorment, presentarem el projecte a l’Obreria del Puig i a l’Ajuntament, perquè consideram que ho hem de fer, encara que no siguin part implicada directament. A continuació, el presentarem a la Comissió de Patrimoni del Bisbat de Mallorca i, finalment, a la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca. Amb els informes favorables del Consell de Mallorca, podrem començar amb els permisos i també avaluar fins on podem arribar econòmicament”, va apuntar Vicens.

De fet, “el projecte es redacta de manera integral, però, per qüestions econòmiques, les obres s’hauran d’executar per fases, molt probablement”. I és que, degudes les circumstàncies “els doblers són prioritaris en altres àmbits, per la qual cosa, haurem de tirar de finançament local. Per això, ens agradaria poder disposar d’un u per cent del finançament cultural d’Europa. Ens aniria molt bé”, ha avançat el rector de Pollença, Mossèn Francesc Vicens.

El Pla Director

L’objectiu del Pla Director del Puig era valorar en conjunt tots els edificis que conformen el Puig, “per entendre’ns, des del Molí que està en runes fins a les cel·les, perquè ens trobam que el conjunt arquitectònic figura com del segle XIV, però la realitat és que no tot és del segle XIV, sinó que s’han fet nombroses intervencions que cal tenir en compte, sobretot, a l’hora de plantejar reformes”.

L’objectiu del Pla Director era, i és, valorar i estudiar tot el conjunt arquitectònic del Puig. Entre altres coses, s’havien de valorar les possibles patologies dels edificis i així va ser com va sorgir la urgència de restaurar la Torre que va passar davant de tot, precisament, pel perill d’esfondrament.

En qualsevol cas, el Rector de Pollença, Mossèn Francesc Vicens, considera que el Puig es merexi un Pla Director ambiciós des del punt de vista patrimonial en el qual es detalli “què hi podem fer i què hi volem fer, però sobretot posant en valor els element i no anar apedaçant”. De fet, per a Mossèn Vicenç, “una de les necessitats del Puig és una aula educativa, perquè els alumnes visitin el Puig i se’ls pugui explicar què hi ha”. Ara bé, de moment, allò urgent és la Torre.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital