LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS TAMBÉ BAIXA A POLLENÇA

Com al conjunt de Mallorca, la recollida de residus (rebuig i reciclatge) davalla a Pollença per mor de pandèmia del coronavirus.