LA LLUITA CONTRA EL BANYARRIQUER COMENÇA PER L’ALZINAR DE SANTUÏRI

204
El banyarriquer és una amenaça per als alzinars.

La conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les illes Balears impulsa un projecte de conservació dels alzinars de les finques públiques de Mallorca i l’alzinar de Santuïri forma part del pla pilot d’aquesta lluita contra el banyarriquer.

El projecte, que té una durada prevista de quatre anys (2021-2024) té com a objectiu controlar el banyarriquer (Cerambyx cerdo), un coleòpter que produeix galeries internes a la fusta, transmet fongs i provoca la caiguda de branques i troncs. Aquest insecte és una de les plagues principals dels alzinars de Mallorca.

L’alzinar del puig de Santuïri de Pollença es considerat un dels “punts calents” del banyarriquer. Per això mateix, serà un dels primers indrets en què es durà a terme per part del Servei de sanitat forestal, una prova pilot per poder determinar l’afectació del banyarriquer en els alzinars i, per l’altra, controlar-ne la població.

Aquest pla pilot s’iniciarà a la finca pública de Gabellí Petit, on està previst col·locar 369 trampes l’any per capturar els insectes adults abans que ponguin els ous; instal·lar 15 caixes refugi per a les ratapinyades i 25 caixes niu per a aus insectívores, depredadors naturals; retirada de les alzines més afectades i repoblació amb exemplars del viver de Menut”.

PUBLICITAT

A més, el Departament d’Ecologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) farà el seguiment de 10 trampes per conèixer l’evolució i efectes de les accions. També es potenciarà l’educació ambiental amb voluntariat, que assessorarà el personal tècnic de la Xarxa Forestal.

Un pla semblant es durà a terme al puig de Santuïri de Pollença, entre altres indrets de Mallorca amb l’objectiu de conservar els alzinars.

Aquí teniu un vídeo de 2018, però ben interessant per saber què és el banyarriquer i com es pot acabar amb aquesta plaga que tant perjudica els alzinars de Mallorca.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT