LA FESTA DE LA MILAGROSA ES TRASLLADA A LA PARRÒQUIA

La festa de Sant Jordi enguany s’haurà de fer a la Parròquia