LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE DE SALUT DE POLLENÇA, MÉS A PROP

705
Imatge del projecte del futur Centre de Salut de Pollença.

El Consell de Govern declara d’interès autonòmic la licitació del nou Centre de Salut de Pollença. Per tant, la construcció d’aquest edifici és cada vegada més a prop. El pressupost de licitació del nou Centre de Salut de Pollença és de 3.560.842,36 euros.

A més del centre sanitari de Pollença, el Consell de Govern ha declarat com a inversions d’interès autonòmic les intervencions previstes als nous centres de salut, unitats bàsiques i serveis d’urgències d’Atenció Primària d’Artà, Santa Margalida, Bons Aires, Sant Joan, Montuïri, Son Ferriol, Consell i Trencadors.

El Servei de Salut va considerar necessari i urgent adequar la xarxa pública d’equipaments de salut de manera que permeti afrontar les noves i creixents demandes de la població en matèria sanitària, motivada no només per l’important increment que ha experimentat la població resident a les Illes Balears, sinó també per l’obsolescència d’alguns centres i unitats bàsiques de salut pel pas dels anys.

Així doncs, a fi de pal•liar les deficiències en el menor temps possible, el 20 de gener de 2018 es va publicar en el BOIB el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

PUBLICITAT

En aquest sentit, i una vegada fets els concurs d’idees, l’elecció del projecte guanyador, el disseny arquitectònic del projecte i la supervisió per part del Servei d’Infraestructures del Servei de Salut, la següent passa és la licitació de l’obra d’execució del projecte. D’aquesta manera, el Consell de Govern declara d’interès autonòmic la licitació de les obres d’aquests centres i, per tant, reduirà els terminis per a la seva construcció.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT