LA CONSELLERIA DE SALUT ES COMPROMET A REMODELAR EL CENTRE DEL PORT

543
March, Seguí, Gómez, Pou i Cladera durant la visita a la conselleria de Salut.
March, Seguí, Gómez, Pou i Cladera durant la visita a la conselleria de Salut.

La conselleria de Salut del Govern de les illes Balears es va comprometre a remodelar el Centre de Salut del Port de Pollença amb l’objectiu de dotar-lo d’una funcionalitat de la qual, ara com ara, no té. Respecte el Centre de Salut de Pollença, l’altre tema que el batle de Pollença, Miquel Àngel March, i la delegada de Serveis Socials i Salut, Magdalena Seguí, acompanyats pel metge pollencí Martí Cladera, posaren damunt la taula durant la reunió que el passat 9 d’octubre mantingueren amb la consellera de Salut, Patrícia Gómez, i el director general de Planificació, Joan Pou, va quedar clar que no hi haurà ampliació de l’actual edifici, però que estudiaran la proposta de construir un nou centre de salut per la qual cosa, des de l’Ajuntament, es proposà el solar de can Conill; un solar municipal, cèntric i, a l’hora, amb facilitats per arribar-hi en vehicle. Des de l’Ajuntament no hi haurà inconvenient de posar-lo a disposició de la Conselleria per construir-hi un edifici de nova planta que ha d’esdevenir el nou centre sanitari, ja que l’actual, amb els anys, no només ha quedat obsolet, sinó que la falta d’espai s’ha convertit en un problema que impedeix oferir serveis per manca de lloc físic.

El Centre de Salut del Port
Després del trasllat de la Biblioteca municipal a les dependències del Centre Cultural Miquel Capllonch, el Centre de Salut va ocupar el primer pis que havia quedat buit, de manera que tot l’edifici de la cantonada que formen els carrers Tramuntana i Vicenç Buades es destinà a serveis sanitaris. D’aquesta manera, disposaren de més lloc, però no de les comoditats apropiades per a consultes mèdiques i demés serveis. Davant aquesta situació, el batle de Pollença, Miquel Àngel March, va comentar que “vàrem anar a la Conselleria amb un avantprojecte i un pressupost molt detallat de les obres, treball realitzat per l’aparelladora municipal, Aina Albertí durant aquests darrers mesos”.
Les obres previstes contemplen el tancament de la zona de l’escala, que ara és exterior; la instal•lació d’un ascensor i l’adaptació de l’espai de l’antiga Biblioteca a les necessitats del Centre. En definitiva, es tracta d’una remodelació per facilitar l’accés i la funcionalitat de l’edifici del Centre de Salut del Port, una millora que es demanava des de fa temps.
Tot plegat està pressupostat en 60.000 euros, quantitat que la conselleria de Salut es va comprometre a pagar. De moment, s’iniciaran els tràmits legals previs a les obres.

El Centre de Salut de Pollença
El cas del Centre de Salut de Pollença és més complex. L’edifici és va concebre i construir com a centre sanitari. Ara bé, han passat els anys i no només s’han envellit les instal•lacions, sinó que han quedat petites amb la qual cosa és impossible oferir serveis que correspondrien per al número de població. Per això, des de l’Ajuntament, es va plantejar la possibilitat de construir una planta damunt l’actual Centre de Salut, la qual cosa va quedar descartada per part de la Conselleria de Salut per diferents raons, entre les quals apuntaren que, per fer aquest nou pis, s’haurien de reforçar els fonaments i l’estructura de l’actual Centre i això, a més de les molèsties que causarien (trasllat dels serveis a unes altres dependències durant les obres), resultaria molt costós.
Davant la necessitat d’un Centre de Salut d’acord amb la realitat del municipi de Pollença, l’Ajuntament estudiarà la possibilitat de cedir can Conill, on actualment hi ha un aparcament de cotxes, que, en paraules de Batle, “està massa ben ubicat per donar-li una finalitat més apropiada i la de centre de salut ens sembla que és prioritària”, perquè la Conselleria construeixi aquest nou centre de salut tan necessari per a Pollença. En aquest sentit, varen assegurar que aviat donaran una resposta.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT