JUNTS AVANÇAM TAMBÉ DEMANA LA RETIRADA DEL NOU PROJECTE DE LA PEIXATERIA

164

Primer va ser Unides Podem i ara és Junts Avançam qui també demana la retirada del nou projecte de la Peixateria en considerar que “desvirtua els edificis originals, incrementa de volum de l’edifici annex, i canvia els seus usos, sense consens”.

Des de Junts Avançam, apunten que la setmana passada va presentar al·legacions al nou projecte de reforma de la Peixateria i l’edifici annex que l’equip de govern ha redactat i que, a parer de la coalició progressista, s’excusen en les excavacions arqueològiques que posaren a la llum un cementeri d’època musulmana. “En comptes de modificar únicament els aspectes relacionats amb el trespol de la zona afectada per l’excavació, l’Ajuntament ha redactat un nou projecte, que desvirtua els edificis originals, i li adjudica nous usos fora consens i incomplint el procés participatiu que el 2018 va tenir lloc”, senyalen des de Junts Avançam.

Un projecte que desvirtua l’edifici actual

Junts Avançam comenta que “Tal i com es planteja el projecte, amb una eliminació gairebé total de l’actual edifici, unida a una reconstrucció que no respecta els volums originals, queda totalment desvirtuada qualsevol semblança del resultat final amb l’antiga Pescateria. Sospitam que aquest nou projecte no pot considerar-se com una modificació d’aquell que obtingué una subvenció per part del Departament de Cooperació del Consell de Mallorca i es posa en perill que aquest finançament arribi a dur-se a terme per una tan radical modificació del plantejament del projecte”.

Incompliment del procés participatiu

Per altra banda, Junts Avançam recorda que el mes de febrer de 2018 es va dur a terme un Taller participatiu sobre els usos dels dos edificis. En aquest taller, hi participaren diferents entitats locals (Comerciants, Artesans, Veïnats, Restaurants, club Pollença, Fòrum Pollença ). Entre d’altres coses, es varen consensuar una sèrie d’aspectes com: “la reconstrucció fidel de l’antiga peixateria, l’edifici annex, la part de dalt destinada a punt de trobada per les associacions. La planta baixa de l’edifici annex: banys públics.. descartant l’ús com a oficina de turisme”.

PUBLICITAT

D’entrada, afirmen des de Junts Avançam, “els usos definits en el projecte que es troba a informació pública, no recullen els acords del Taller de participació aprovat pel Ple i la Comissió Permanent de Participació. De fet els contradiu totalment”.

Igualment “el projecte contradiu la solució arquitectònica que proposava el Taller, en el sentit de “reconstrucció fidel de la Pescateria”.

No és una rehabilitació

“Tot i que l’enunciat del projecte indiqui que es tracta de la modificació d’un projecte, en realitat es tracta d’un projecte ex novo, ja que el document que ara es posa a exposició publica no correspón al concepte de «rehabilitació» tal i com el defineix la Norma 20,d «Obras de rehabilitación» del Pla General de Pollença, i només manté el mur central de la planta baixa. Per tant la classificació de les obres més adient aquest projecte es la de «Obra de nova construcció»”.

Falta un projecte integrat per als usos proposats

El projecte, en la seva memòria, afirma que «la intenció és ubicar una oficina d’informació turística a planta baixa amb comunicació amb la porxada que podrà servir com espai expositiu obert i a la planta pis ubicar la ràdio municipal».

Per tant, Junts Avançam considera que “cal la redacció d’un projecte integrat d’obres i activitats per a la tramitació del present projecte que reculli l’ús al que el propi projecte fa referència”.

La Peixateria, un element singular

Junts Avançam recorda que “La Pescateria és un edifici singular construït fa prop de 90 anys a la plaça Major de Pollença. Es tracta d’un edifici públic on, fins els anys 1991-92, es va vendre el peix que se pescava al Moll i a Sant Vicenç. Els seus valors antropològics i etnològics, ens empenyen a proposar la reconstrucció integral de l’edifici de la Pescateria”.

Per altra banda, “cal tenir en compte els darrers descobriments, com a cementeri mulsulmà. L’any 2018, en plenes obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic quarter, es varen descobrir restes humanes, del que era un antic zona d’enterrament d’època musulmana, possiblement del segle XII. Semblaria lògic i correcte que les obres i els usos futurs d’aquestes edificis tenguin en compte aquestes descobriments i també se mantengui una àrea expositiva i divulgativa sobre el tema”, conclouen des de Junts Avançam.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT