JUNTS AVANÇAM PRESENTA 45 PROPOSTES PER MILLORAR ELS PRESSUPOSTOS

211
Fa setmanes, Més Esquerra (un dels partits que integren la coalició Junts Avançam) va compartir aquesta graella a les xarxes socials amb el comentari: "Aquests són els sous actualitzats dels membres de l’equip de govern".

La coalició progressista Junts Avançam, tal i com varen fer Alternativa per Pollença i Unides Podem, han presentat 45 propostes per millorar els pressupostos de 2021, uns pressupostos que “s’han presentat molt tard, no responen a les necessitats socials i econòmiques del municipi, s’han fet amb la mínima participació dels Consells d’Àrea i ni tan sols s’han pogut consultar on-line, sinó únicament de forma presencial”, denuncien des de Junts Avançam.

El passat 25 de maig, Junts Avançam va presentar 45 propostes referides a 21 àrees de govern municipal en considerar que “mereixen o un increment de les partides, a una reducció de l’import, o propostes que directament plantegen una partida nova”.

Urbanisme i Habitatge

Així, entre les propostes d’Urbanisme i Habitatge, Junts Avançam coincideix amb Alternativa i Podem, amb la necessitat d’habilitar una partida inexistent per a la construcció de voravies adaptades a la mobilitat.

També s’hauria d’incloure una partida per redactar el projecte de reforma integral del Claustre de Sant Domingo. A més a més, proposen un notable increment de la partida per a la dotació del Saló Parroquial del Moll.

PUBLICITAT

I, entre altres qüestions, no entenen que la partida per a inversions i adequació de centres escolars estigui a zero als pressupostos aprovats de manera inicial al mes d’abril.

Medi ambient, parcs i jardins, i clavegueram

En el capítol de medi ambient, parcs i jardins, i clavegueram “tristament el govern municipal reduiexi el seu import” “en un 20 per cent del seu pressupost “en relació al que va tenir l’any passat i a més a més incomprensiblement s’han llevat o s’han dotat de forma insuficient, partides absolutament necessàries per la bona salut ambiental del municipi”. Entre aquestes partides “absolutament necessàries”, Junts Avançam no s’explica com “la partida de coordinació de platges no té pressupost” i també proposen “incrementar la partida conservació de Santuïri en 10.000 euros”.

Pel que fa a clavegueram, “proposam la inclusió d’una partida per redactar el Pla de millora de les pluvials, clavegueram i drenatge dels diferents nuclis per complir amb el compromís adoptat amb la signatura del conveni amb ABAQUA”.

Finalment, a parcs i jardins, apunten que la pandèmia ha posat de manifest la importància que tenen aquests espais per a la població. A més de culpar l’equip de govern de “poca sensibilitat cap a les famílies i els infants de Pollença” en no destinar cap partida a manteniment i millora de parcs i jardins, Junts Avançam proposen crear-la i ampliar-la amb una imprescindible partida “per a la replantació d’arbres morts a la via publica, d’acord a més a més amb la moció aprovada pel ple de Consistori” 

Benestar Socials, Residència i Igualtat

En temps de pandèmia com ara, l’àrea de Benestar social és encara un departament més important per al municipi. Per això, s’haurien d’incrementar partides d’alguns serveis a fi de millorar les prestació social  al nostre municipi.

Entre altres propostes, proposen pujar el pressupost per al servei psicosocial per contractar dues persones, una de les quals especialitzada en violència de gènere; també pujar la partida per a intervenció educativa Medi Obert a fi de donar cobertura tant a Pollença com al Moll, i incrementar les partides de les Terceres Edats i de subvencions socials. 

A la Residència, falta una partida per a la contractació d’un fisioterapeuta i un terapeuta ocupacional a fi de cuidar l’estat físic, mental i emocional dels residents.

I, en igualtat, caldria una dotació més gran de pressupost, així com també una partida per desenvolupar un programa de sensibilització i prevenció de violència de gènere.

Entrada de l’Escola de Música. Foto: Ajuntament de Pollença.

Cultura, Música, arxius, Museu i biblioteques.

Entre altres propostes, Junts Avançam proposa “continuar amb el projecte de digitalització de l’arxiu històric” de Pollença “que és el més important de la part forana” i “fa tres anys que no l’executen”.

A l’Escola de Música, s’hauria de mantenir la partida de consergeira i vigilància de l’escola que ha funcionat aquest curs per la pandèmia, però també mantenir una partida per a la compra d’instruments i una altra per a la compra d’ordinadors i material Informàtic. A més a més, apunten la necessitat de climatitzar l’Escola de Música.

Al Museu, proposen eliminar la partida creada per a l’Any Bestard (2019).

Capítol extens dediquen al Festival de Música que, aquest 2021, celebra el 60è Aniversari. En allò que qualifiquen d’un “exercici de foscor”, asseguren que “en relació al pressupost, fa falta clarificar les partides. Quina programació musical hi ha prevista (falta poc temps ), quin és el director (hi ha una partida concreta), no hi ha concordança entre la contractació de concerts (puja molt) i les despeses de llum, so, afinació…), clarificar la partida de publicitat i propaganda, ja que no veim cap partida de publicacions”. A l’hora que conclouren que s’hauria de “reduir un 5 per cent la partida global del Festival, a la vista que enguany tampoc serà un any normal, i per tant s’hauria de reduir la despesa final”.

La façana de can Llobera, a Pollença, il·luminada en llums violetes contra la violència masclista. Foto Pere Salas.

Educació, Esport i Joventut

En aquests àrees, “hi manquen partides fonamentals o augmentar el seu import” com ara ampliar les partides de subvencions a les AMIPAS dels diferents centres educatius (escoles, escola de música i escoleta municipal).

Per altra banda, “consideram que el compromís que va adquirir l’equip municipal a proposta de Junts per a la posada en marxa d’una escoleta de 0-3 anys al nucli de Pollença creim que fa imprescindible que se manifesti als pressupostos del 2021”.

I “tampoc hi ha pressupost a la partida d’inversions/adequació centres escolars instam i insistim a iniciar les actuacions i proposam  un pressupost mínim de 50.000 euros”.

En un municipi turístic com Pollença, la problemàtica junvenil implica un compromís ferm municipal en la formació i la inserció sociolaboral juvenil motiu pel qual s’hauria d’incrementar la partida destinada.

A més a més, s’haurien de crear subvencions per ajudar esportistes individuals i clubs, i així també fomentar la pràctica i competició de l’esport. I s’hauria de crear una mesa mixta per dissenyar el pla d’infraestructures esportives i donar compliment a l’acord de la moció.

Activitats econòmiques: comerç i turisme

Els sectors més afectats per la pandèmia necessiten més que mai el costat de l’administració a fi de reactivar-los. Per això, l’administració ha de donar “ajudes directes per no deixar caure el sector comercial i acompanyar-ho d’un pla de dinamització del comerç local com per exemple ha fet Manacor amb la implicació també del sector de l’artesania”.

Entre altres coses, Junts Avançam proposa dotar i dur a terme el pla de senyalització d’elements històrics, culturals i d’interès del municipi amb diferents idiomes per tal de poder oferir experiències al turista amb la informació dels elements característics. 

Òrgans de govern, circulació i participació

Finalment, com Unides Podem i Alternativa per Pollença, Junts Avançam apunten la necessitat de “reduir salaris de regidors, una mesura imprescindible”.

“Des del minut 1 d’aquest mandat, hem posat de manifest la necessitat de l’austeritat quant a salaris dels càrrecs electes. La puja de sous experimentada poc després de la presa de possessió, de l’ordre del 40 per cent en relació als anteriors salaris, ja va ser escandalosa, i considerada una de les pujades  més altes de tot l‘estat. Ara, en temps de pandèmia, de forta crisi social, econòmica i sanitària, aquella puja i el seu manteniment el 2020 i ara el 2021, sembla encara més escandalosa”.

Per això, proposen davallar els salaris dels regidors i reduir les dietes un 10 per cent. A més a més, apunten que “a la vista dels informes negatius elaborats per Intervenció en relació al tema de les dietes dels càrrecs electes, és necessari resoldre definitivament aquets tema, amb una solució d’acord amb la Llei”.

També fan referència al Pla de mobilitat que tan sols s’ha pressupostat als comptes de 2021 I, si bé “l’àrea de Participació Ciutadana experimenta un increment important en el pressuposts. L’any passat ja va ser així, però això no es va tradudir amb més activitat, sinó tot el contrari, Proposam que s’incrementi la partida d’activitats de participació i que se detalli: pressuposts participatius, tallers de prospectiva i consultes amb votació passant de 1.425,- € actuals a la quantitat de 6.000 €., a més d’incorporar una partida de 200.000 per tirar endavant un procés de pressuposts participatius”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT