JUNTS AVANÇAM DEMANARÀ AL PLE UN PLA D’INVERSIONS PELS QUATRE ANYS VINENTS

273

El ple d’avui vespre serà intens i llarg, i és que s’han de debatre fins a 18 punts més les mocions d’urgència i les preguntes. Un dels punts a debatre és aquesta moció que del grup a l’oposició Junts Avançam per consensuar un pla d’inversions municipals per als quatre anys vinents:

Junts Avançam presenta al ple, una proposta  per consensuar un pla d’inversions a quatre anys de transformació del municipi de Pollença

La sessió plenària municipal que dijous es celebrarà l’Ajuntament de Pollença, debatrà entre d’altres punts, una moció del grup municipal de Junts Avançam en el sentit ´de:

1-      L’Ajuntament de Pollença se compromet, en el termini de tres mesos, a redactar i a consensuar un pla d’inversions i transformació per Pollença a quatre anys que  ha d’incloure  projectes encaminats a la millora dels diferents nuclis poblacionals, per a la modernització municipal i per donar solució als problemes històrics manifestament urgents, d’infrastructures i d’equipaments. Ha d’incloure els projectes propis, els cofinançats amb altres administracions i els que siguin gestionats al 100% per part d’altres administracions.

2-      El pla d’inversions i transformació dels municipi de Pollença ha de preveure   un balanç i un rendiment de comptes periòdic davant el Ple i a la pàgina de transparència de l’Ajuntament.

PUBLICITAT

Justificació

Cal esmentar que si abans ja era aconsellable treballar en base a un pla d’inversions locals  pel municipi de Pollença, essent un instrument de feina real i quantificable en base a objectius i resultats per millorar el poble, actualment s’han incorporat dos elements nous que fan necessari i prioritari la visió global i de futur que permetria aquest pla.

a)     En primer lloc la pandèmia de la Covid19  ens ha plantejat una situació on les polítiques públiques i els serveis públics han demostrat ser més necessaris que mai i, a nivell local, imprescindibles.

b)     En segon lloc els canvis en la situació de la utilització dels romanents i superàvits a nivell municipal, encara que pugui ser de forma temporal i després de massa anys de prohibició,  els ajuntaments poden fer ús dels seus recursos per fer millores al municipi i que fins ara estaven segrestats als bancs.  

MES MOTIUS

Les inversions són a nivell local una eina imprescindible per a la millora dels serveis públics, dels equipaments, de les infrastructures , l’entorn ambiental així com per a la dinamització econòmica del municipi. La seva planificació hauria de ser un sistema habitual per a millorar la seva eficiència, la seva execució i la necessària transparència cap als residents.

Moltes són les necessitats que demanda el nostre municipi, a Pollença, al Moll i a la cala de Sant Vicenç,  petites actuacions d’interès i assequibles per les empreses locals possibilitant que puguin optar-hi amb els requisits de solvència necessaris complint amb la normativa de contractació pública.

Un Pla d’inversions i transformació del municipi de Pollença  ha d’incloure  projectes encaminats a la millora dels diferents nuclis poblacionals, per a la modernització municipal i per donar solució als problemes històrics manifestament urgents. Ha d’incloure els projectes propis, els cofinançats amb altres administracions i els que siguin gestionats al 100% per part d’altres administracions.

El municipi de Pollença se mereix un pla d’inversions amb projectes estratègics per impulsar els propers quatre anys amb un balanç i un rendiment de comptes periòdic davant el Ple i a la pàgina de transparència de l’Ajuntament.

El pla d’inversions i transformació del municipi de Pollença :

  • Ha definir els objectius, els terminis  i els resultats esperats, les actuacions previstes han d’incloure, sempre que sigui possible, la modernització de les infrastructures municipals, sistemes d’estalvi energètic, utilització de materials reciclats i altres qüestions relacionades amb un model de municipi intel·ligent i  la incorporació d’avanços tecnològics.
  • Ha d’identificar les possibles actuacions, considerant la informació ja disponible a l’Ajuntament, les necessitats d’infraestructures i equipaments públiques i de serveis públics o de la seva millora, accessibilitat, seguretat vial,  mobilitat i els  processos participatius ja realitzats.
  • Ha de prioritzar les actuacions després de l’anàlisi de la primera fase tenint en compte sempre que sigui possible els llocs de feina que pot generar i impulsar la tramitació d’execució i/o licitació més àgil.
  • Els objectius han de tenir en compte la cultura, l’oci, l’esport, l’educació, la salut, la digitalització del municipi, la dinamització juvenil, l‘oci alternatiu, el suport social als més vulnerables. La covid19 ha fet més palès que mai que s’han d’invertir els estalvis municipals en millorar la vida dels pollencins i pollencines.

Al municipi de Pollença i als diferents nuclis de població ja hi ha moltes necessitats detectades, avaluades, diagnosticades, pressupostades i posades en marxa. No partim de zero, hi ha molta feina feta i hem d’accelerar i tenir una visió global dels recursos disponibles, les prioritats, els objectius i els terminis. Però també les noves situacions han plantejat altres necessitats que s’han d’incorporar i estudiar.

Les inversions van des de solucionar la problemàtica dels abocaments d’aigües brutes a la badia de Pollença, prioritzar inversions com la plaça Miquel Capllonch i el carrer Formentor, la nova Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença, la millora de la Unitat Bàsica de Salut del Moll, la remodelació d’urbanitzacions com Can Singala,  l’adequació del mirador i del nucli de Cala Barques, la zona verda de Balaixa i del carrer Cala Clara a sant Vicenç, continuar amb la millora de l’enllumenat públic amb LEDs de baix consum,  l’impuls en la construcció urgent del nou PAC a Pollença, la construcció d’un nou quarter de la policia municipal,  habitatge públic, la millora de les zones verdes del Pont Romà i Can Febus, la rehabilització de la Pescateria,  la rehabilitació del Capitol, la disposició d’una escoleta pública de 0-3 anys al nucli de població de Pollença, la compra i expropiació de solars per a usos diversos, la rehabilitació del primer pis del Claustre de Pollença, per a la climatització i ampliació del Museu i per a noves dependències municipals, entre d’altres inversions i millores que d’una manera o altra ja s’hi ha treballat.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT