JUAN CARLOS MORENO CABRERA IMPARTIRÀ UNA CONFERÈNCIA AMB MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES

79

Amb motiu del Dia Europeu de les Llengües (26 de setembre), el catedràtic de Lingüística General a la Universitat Autònoma de Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera, impartirà la confèrencia «Hacia una revolución multilingüe en Europa». Això serà avui divendres 24 de setembre, a les 19 hores, a l’Institut d’Educació Secundària Joan Ramis i Ramis (avinguda Vives Llull, 15) de Maó. La conferència, que anirà precedida d’una lectura de poemes en diferents llengües i de la declaració d’adhexió a aquesta commemoració, es podrà seguir també en línia a través de l’adreça diaeuropeullengues.caib.cat.

Aquest acte és organitzat per la Direcció General de Política Lingüística, la Direcció General de Relacions Exteriors, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó.

Què és el Dia Europeu de les Llengües?

El 26 de setembre és el Dia Europeu de les Llengües. Se celebra des del 2001, Any Europeu de les Llengües. Fou organitzat de manera conjunta pel Consell d’Europa i la Unió Europea, va aconseguir implicar milions de persones en els 45 països participants a través d’activitats que celebraven la diversitat a Europa i promovien l’aprenentatge de llengües.

Els objectius generals del Dia Europeu de les Llengües són:

1. Destacar la importància de l’aprenentatge de llengües i diversificar la varietat de llengües que s’aprenen amb l’objectiu d’incrementar el plurilingüisme i la comunicació intercultural.

PUBLICITAT

2. Promoure la riquesa de la diversitat lingüística i cultural d’Europa, que hem de preservar i potenciar.

3. Promoure l’aprenentatge permanent de llengües tant dins com fora de l’escola, ja siga amb el propòsit de fer estudis, intercanvis, per necessitats professionals, mobilitat o plaer.

El 26 de setembre 2011 va ser el X aniversari del Dia Europeu de les Llengües (DEL), celebrat pel Consell d’Europa i els 47 estats membres.

A qui va dirigit el dia europeu de les llengües?

El Dia Europeu de les Llengües està dirigit a les autoritats dels estats membres i socis potencials en els nivells següents:

–  Responsables de la formulació de polítiques (p. ex. mesures concretes o debats sobre polítiques relacionades amb les llengües).

–  Públic general (despertar interés pel que fa als objectius generals del Dia, incloent-hi la importància de l’aprenentatge continu de llengües a qualsevol edat, en institucions educatives, en el treball, etc.).

–  En el sector del voluntariat (accions especifiques per o per a ONG, associacions, empreses, etc.).

Per què un Dia Europeu de les Llengües?

Mai hi ha hagut tantes oportunitats de treball o estudi en un altre país europeu com avui. No obstant això, la falta de competències lingüístiques és un llast per a moltes persones que se’n podrien beneficiar.

A causa de la globalització i de les estructures de les grans empreses internacionals, els coneixements de llengua estrangera s’han tornat necessaris per a fer un treball eficaç, fins i tot en el país d’origen. Saber anglès ja no és suficient.

Europa és rica en llengües: hi ha més de 200 llengües europees i moltes més parlades per ciutadans amb families que provenen d’altres continents. Aquest és un recurs important que ha de ser reconegut, utilitzat i valorat.

L’aprenentatge de llengües és beneficiós per a joves i adults –mai s’és massa gran per a aprendre una llengua i gaudir de les oportunitats que aquesta ofereix. Parlar unes poques paraules de la llengua del país que es visita (per exemple, de vacances) permet conèixer nous contactes i fer nous amics.

Aprendre altres llengües és una manera d’arribar a comprendre’ns i de superar les nostres diferències culturals.

Objectius

Les capacitats lingüístiques són una necessitat i un dret per a TOTS. Aquest és un dels principals missatges del Dia Europeu de les Llengües.

Els objectius generals són la conscienciació pública pel que fa a:

– La riquesa de la diversitat lingüística europea, que ha de ser preservada i reforçada.

– La necessitat d’ampliar la varietat de llengües que s’aprenen (incloent-hi les llengües menys parlades), la qual cosa es tradueix en plurilingüisme.

– La creixent necessitat d’aconseguir un bon nivell en dues llengües o encara més, l’objectiu de prendre part activa en la ciutadania democràtica d’Europa.

El Comité de Ministres va decidir declarar la celebració d’un Dia Europeu de les Llengües el 26 de setembre de cada any. El Comité va recomanar que la jornada fos organitzada d’una manera flexible i descentralitzada per a respondre als desitjos i als recursos dels estats membres que podrien definir millor els seus propis processos; també va recomanar que el Consell d’Europa proposara un tema comú cada any. El Comité de Ministres invita a la Unió Europea a unir-se al Consell d’Europa en aquesta iniciativa. S’espera que aquesta jornada se celebri en cooperació amb tots els socis rellevants».

Decisió del Comité de Ministres del Consell d’Europa, Estrasburg (776a reunió, 6 de desembre 2011)

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT