JOANA SERRA DE GAYETA REEDITA DUES OBRES DE JOVENTUT

La reedició de Taules de marbre de Joana Serra de Gayeta inclou també el relat Nosaltres esperàvem Mr. Marshall.