JOAN CARLES MARCH, ENTRE ELS METGES QUE DEMANEN UN EXAMEN INDEPENDENT DE LA GESTIÓ DE LA PANDÈMIA

396

El pollencí Joan Carles, juntament amb la viròloga del CSIC Margarita del Val i altres 19 metges més de l’elit científica i mèdica espanyola han signat una carta publicada al a la revista mèdica britànica “The Lancet” on sol·liciten una avaluació independent de la gestió de la pandemia a Espanya per part del Govern Central i de les comunitats autònomes. “The Lancet” és una d eles revistes científiques de major impacte mundial.

A continuació oferim una traducció de la carta i l’enllaç a la original publicada a “The Lancet”

La necessitat d’una avaluació independent de la resposta d’Espanya a la COVID-19

Espanya ha estat durament afectada per COVID-19, amb més de 300.000 casos, 28.498 morts confirmades i prop de 44.000 morts en excés, a dia 4 d’agost de 2020. Més de 50.000 treballadors sanitaris han estat infectats i gairebé 20.000 morts a residències d’avis. Amb una població de 47 milions de persones, aquestes dades situen a Espanya entre els països més afectats. També es diu que Espanya té un dels sistemes de salut amb millors resultats del món i ocupa el lloc 15è en al Global Health Security index (índex de Seguretat Mundial de la Salut). Llavors, com és possible que Espanya es trobi ara en aquesta posició?

PUBLICITAT

Les explicacions potencials apunten a una manca de preparació pandèmica (és a dir, sistemes de vigilància febles, baixa capacitat per a proves de PCR i escassetat d’equips de protecció personal i equips d’atenció crítica), una reacció retardada per part de les autoritats centrals i regionals, processos de presa de decisions lents, elevats nivells de mobilitat i migració de la població, mala coordinació entre les autoritats centrals i regionals, baixa dependència dels consells científics, un envelliment de la població, grups vulnerables i manca de preparació a les residències gent gran. Aquests problemes es van agreujar pels efectes d’una dècada d’austeritat que havia esgotat la mà d’obra sanitària i reduït les capacitats sanitàries i del sistema sanitari públic.

Ara es necessita una avaluació exhaustiva dels sistemes de salut i assistència social per preparar el país per a noves onades de COVID-19 o futures pandèmies, identificant punts febles i punts forts i les lliçons apreses. Demanem una avaluació independent i imparcial per part d’un jurat d’experts internacionals i nacionals, centrat en les activitats del Govern Central i dels governs de les 17 comunitats autònomes.

Aquesta avaluació ha d’incloure tres àmbits: governança i presa de decisions, assessorament científic i tècnic i capacitat operativa. A més, cal tenir en compte les circumstàncies socials i econòmiques que han contribuït a fer més vulnerable Espanya, incloses les desigualtats creixents. Les preocupacions específiques inclouen funcions de salut pública, lideratge i governança, finançament, personal laboral i sanitari, sistemes d’informació sanitària, prestació de serveis, accés a diagnòstic i tractament, el paper de la investigació científica i experiència i valors d’individus, comunitats i grups vulnerables. Aquesta avaluació no s’ha de concebre com un instrument per a la distribució de culpes. Més aviat, hauria d’identificar les àrees on cal millorar la salut pública i el sistema sanitari i d’atenció social. Tot i que aquest tipus d’avaluació no és habitual a Espanya, diverses institucions i països, com l’OMS i Suècia, han acceptat la necessitat d’aquesta revisió com a mitjà per aprendre del passat i preparar-se per al futur.

Animem al Govern espanyol a considerar aquesta avaluació com una oportunitat que pot conduir a una millor preparació pandèmica, prevenir morts prematures i construir un sistema sanitari resistent, amb evidències científiques al seu nucli.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT