JAUME LLOMPART, NOU CRONISTA DE POLLENÇA

451
Lhistoriador Jaume Llompart és el nou cronista municipal de Pollença.

L’historiador pollencí Jaume Llompart ha estat l’elegit per cobrir la plaça de cronista municipal de Pollença des de 2006 fins al 2021.

Dues persones varen respondre a la convocatòria de l’Ajuntament per cobrir un servei de recerca i redacció de la crònica municipal des de 2006, any en què es va deixar de fer la Crònica que el 1966 va iniciar l’escriptor Miquel Bota Totxo.

Després de presentar una oferta econòmica pel servei, els candidats varen presentar també el seu currículum i un projecte. En aquest projecte, Jaume Llompart expressava que la crònica havia de ser “un repàs de tots aquells esdeveniments que ens són més propers”, “una reflexió sobre el que volem i el que hem fet com a poble”. Per això, “a l’hora de realitzar aquesta recerca i redacció en línies generals s’han de tenir en compte els aspectes relacionats amb la cultura, l’educació, l’urbanisme, la demografia, el medi ambient, en turisme, la política, el benestar social, l’esport, les festes i tot allò que sigui rellevant dins la societat pollencina de les primeres dècades del segle XXI”.

A partir dara i durant un any, cada mes, Llompart enviarà un document a l’Ajuntament, en el qual recollirà els esdeveniments relacionats amb Pollença per blocs temàtics i organitzats cronològicament. Aquesta informació es completarà amb retalls de premsa, cartelleria, programes, fotografies… I és que “consider que avui en dia la imatge és molt important”, explica Llompart.

PUBLICITAT

En qualsevol cas, l’ús que posterioment en faci l’Ajuntament depèn del propi consistori. En aquest sentit, al moment en què es va convocar la plaça, es va posar de manifest la intenció de publicar-la a la web de l’Ajuntament.

La feina de Jaume Llompart consisteix en recollir els esdeveniments relacionats amb Pollença del període 2006-2021. Per això, “començaré per al 2006 i així successivament. Per suposat que aprofitaré per recollir allò que passa ara, però la meva idea és seguir un ordre cronològic”, apunta Llompart.

Sobre la possibilitat que la crònica tengui continuïtat, Jaume Llompart ha assegurat que “a mi, m’agradaria, però, d’això, no n’hem parlat”.

L’any 1966, l’escriptor Miquel Bota Totxo inicià la redacció de la Crònica de Pollença, on recollia els fets més destacats de la Vila. La tasca de Bota Totxo va ser continuada pel professor Bartomeu Vilanova fins l’any 2006.

L’actual equip de govern té la intenció de reprendre aquells treballs fins al 2021 i posar-ho a disposició de la ciutadania.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT