JA ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES PER A ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS

204

Des d’ahir 15 de setembre i fins al 30 d’octubre es poden demanar les ajudes econòmiques per a que els joves practiquin esport fora d’horari escolar aquest curs que acaba de començar.

L’ajuda, d’un màxim de 250 euros per nin o nina, la pot demanar qualsevol persona que tingui al seu carreg un jove d’entre 6 i 16 anys o amb discapacitat funcional fins a 21 anys. Es subvenciona qualsevol activitat esportiva organitzada per una persona física o juridica que és faci a Mallorca, durant un període de, al manco, 4 mesos.

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 de Palma).

A aquest enllaç trobareu tota la informació: https://seu.conselldemallorca.net/ca/web/seu/fitxa?key=54862&fbclid=IwAR0W2WMG7-rDkJY3ILbX-ZHpYc3a-FkG_6phbkY1M1rqLjJCiGdi82NUejg

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT