HOMENATGE A LES PLEGUETES CULINÀRIES (i 4): LLAGOSTA I ESCOPINYES A LA CREMME

Amb aquest temps, fa ganes dedicar-se a fer un bon dinaret de diumenge.