HA MORT SOR BÀRBARA

Avui, ha mort Sor Bàrbara al Convent dels Sagrats Cors.