FLEXIBILITZEN LES SORTIDES DELS USUARIS DE RESIDÈNCIES

214

El passat divendres 12 de febrer, el Consell de Govern va aprovar mantenir les mesures corresponents al nivell 4 d’alerta sanitària fins a l’1 de març, flexibilitzant-ne algunes com ara les sortides dels usuaris de les residències de persones majors, l’obertura del gimnassos i també de les grans superfícies comercials.

Pel que fa a la resolució de Salut, tot i que manté les mesures que ja eren vigents a totes les illes, estableix modificacions que afecten l’illa de Mallorca, en concret l’activitat comercial, cultural i esportiva.

Visites i sortides dels usuaris de les residències

Les e visites i sortides dels usuaris de les residències a totes les illes es flexibilitzen.

Pel que fa a les sortides de les residències, habitatges supervisats per a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitats, en tots els nivells d’alerta les persones podran fer sortides de manera autònoma o acompanyades dels familiars o l’entorn afectiu, sempre que tots hagin rebut la formació sobre les mesures d’higiene i seguretat, i estiguin en condicions d’entendre-les i complir-les.

PUBLICITAT

El resident o el seu tutor legal, familiar o referent de l’entorn afectiu que es faci càrrec de les cures de la persona ha de signar una declaració responsable amb el compromís que es compliran les mesures sanitàries. A més, en el cas de sortides amb pernoctació de més de 72 hores, abans que la persona usuària torni al centre i amb antelació suficient, la residència ha de sol·licitar una prova de detecció de SARS-CoV-2 al Centre Coordinador del Circuit de Gestors Vulnerables de la Central de Coordinació de COVID-19 i especificar el motiu del retorn a la residència. En aquests casos el resident només podrà tornar quan tengui el resultat negatiu de la prova o criteris clínics d’infecció resolta.

Finalment, no es permeten les visites ni les sortides a residents o visitants que hagin estat contacte estret d’una persona amb covid-19, que tenguin covid-19 o que presentin símptomes de la malaltia.

Esport, cultura i altres

En l’àmbit de l’esport, es permet l’activitat esportiva de baixa intensitat, com ara el ioga o el pilates, tant en sala com en acadèmies de ball. Aquestes activitats han de ser de com a màxim sis participants, els quals han de dur mascareta, i no es pot superar el 30 per cent de la capacitat. A més, els espais on es duen a terme les activitats han d’estar ben ventilats.

A les piscines esportives cobertes es pot dur a terme activitat esportiva, sempre que no se superi el 20 per de la capacitat i que es garanteixi un mirall d’aigua de quatre metres quadrats per persona i un màxim de dues persones per carril de natació.

També es permet incrementar de dos a tres els entrenaments setmanals als esports d’equip i de contacte, que han de continuar sent sense contacte físic, respectant en tot moment la distància d’1,5 metres.

Pel que fa a l’activitat cultural, es permet la presència de públic en teatres, auditoris, cinemes i circs de carpa de Mallorca fins a un màxim del 50 per cent de la capacitat permesa, mentre que actualment el límit era del 30 per cent.

La resolució que es va aprovar divendres passat, 12 de febrer, també inclou una modificació del nivell 4 d’alerta sanitària. A partir d’ara, a les illes que estiguin en aquest nivell es permetran les activitats extraescolars, que fins ara no estaven permeses. A més, s’introdueix una excepció en l’activitat a acadèmies i centres de formació i autoescoles. Tot i que només es permeten grups de màxim sis persones i amb un màxim del 50 per cent de capacitat, en els cursos d’aptitud professional (CAP) per a conductors el màxim serà de catorze persones.

Centres comercials

Finalment, a partir d’avui els centres comercials i les grans superfícies comercials podran obrir amb un màxim del 30 per cent de la capacitat màxima permesa. A més, els aparcaments també s’han de mantenir amb una capacitat del 50 per cent.

D’altra banda, hauran de controlar la capacitat dels recintes i també de cada planta dels establiments, si tenen diferents plantes, i hauran de disposar de mesuradors de CO2.

Quant als dies d’obertura, els centres comercials hauran de continuar tancats en cap de setmana i dies festius. Aquesta restricció no s’aplica als establiments dedicats al comerç essencial o la part d’aquests que estiguin destinats a aquest comerç essencial.

Mesures que es mantenen

La majoria de mesures de reforç del nivell d’alt risc de contagi es mantenen a Mallorca, Eivissa i Formentera, que entraren en vigor el 29 de gener, es prorroguen fins l’1 de març.

Per tant, es manté la limitació de la llibertat de circulació entre les 22 i les 6.00 hores a totes les illes, així com també es mantenen les restriccions d’entrades i sortides a les illes d’Eivissa i Formentera.

Pel que fa a les reunions socials, les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera estaran limitades a un únic nucli de convivència, mentre que a Menorca, continuaran podent ser d’un màxim de sis persones.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT