FER HISTÒRIA DE POLLENÇA A PARTIR DE LA VIDA DELS POLLENCINS I DE LES XARXES SOCIALS

Perquè la història la fem entre tots, coneixeu i participau d’aquest interessant projecte!