FA 25 ANYS A POLLENÇA…

260
Fa 25 anys i seguim igual

Com ja us contàrem a aquest article, aquest mes d’agost fa 25 anys que el primer Punt Informatiu Pollença va veure la llum. Per això a partir d’ara anirem compartint notícies que ocorregueren fa un quart de segle i que foren publicades al PiP.

EL PSOE GOVERNARÀ AMB UNIÓ MOLLERA I ASI

El primer PiP es va publicar quan s’estava constituint el nou govern municipal de Pollença, sorgit de les eleccions del 28 de maig, que guanyà el PSOE en sis regidors. Aquest partit conformà un govern amb el suport dels dos regidors d’Unió Mollera i l’únic regidor d’ASI, Martí Ochogavia. Quines coses…

REPARTIMENT DE LES DISTINTES ÀREES DEL GOVERN MUNICIPAL

El batle de Pollença, Miquel Oliver, nomenat per decret els diversos càrrecs de responsabilitat del govern de l’ajuntament pollencí que en els propers anys han de regir el destí municipal Els nomenaments foren els següents:

-Nomenar Tinents de Batle a tots els regidors membres de la Comissió de Govern que són:

ler. Tinent de Batle, Sr. Joan Martorell Campomar

PUBLICITAT

2on Tinent de Batle, Sr. Josep Boladeras Sabater

3er Tinent de Batle, Sr. Pere Capo Manzano

4rt Tinent de Batle, Sr. Damià Jaume Vidal

-Nomenar Delegats amb atribucions hons genériques a:

Sr. Joan Martorell Campomar Delegat d’Economia Delegat Hisenda, Contractació i Personal
St. Bartomeu Joy Reynés, Delegat d’Educació, Cultura, Joventut i Esports
Sr. Pere Capó Manzano; Delegat de Serveis Municipals.

– Nomenar Delegats amb atribucions específiques a:

Sr. Alfonso Loeffler Wharton: Delegat del Port de Pollença.

Sra. Maria Francisca Ramon Pérez de Rada: Delegada de Cala Sant Vicenç
Sr. Joan Martorell Campomar, Delegat de Policia, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Sr. Alfonso Loeffler Wharton, Delegat de Turisme.

Sr. Josep Boladeras Sabater, Delegat de Sanitat i Salubritat Pu blica
Sra. Maria Francisca Ramón Pérez de Rada; Delegada de Serveis Socials i Residencia Sr. Pere Capó Manzano; Delegat de Fires, Mercats i Sector Primari.
Sr. Bartomeu Joy Reynės; Delegat d’Oci, Festes, Banda de Música i Escola de Música

D’aquesta manera queda refermat el pacte de govern mu nicipal entre els grups del PSOE, amb sis representants, Unió Mollera Pollencina, amb dos representants, restant en l’oposició municipal els membres del PP, amb cinc, PSM, amb dos, UM, amb un i ASI, amb un representant

En el moment de tancar aquesta edició, i tal com adelantama la portada, el grup municipal d’ASI ha arribat a un acord de govern amb el PSOE i UMP, amb el que queda redistribuida la força dels grups politics, tenint majoria absolu ta el nou equip de govern. Aiximateix el regidor d’ASI Marti Ochogavia, a més de la cinquena Tinent de Batlia ocuparà les àrees d’esports, joventut, festes, banda de músi ca i escola de música, que fins ara havien estat assignades a un altre regidor

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT