ESTAT D’ALARMA, SENTIT COMÚ I MALCRIADESA

Tots els en mitjans en xerren, però i tú, que opines?