ENQUESTA: PARTICIPACIÓ CIUTADANA. MÉS DEMOCRACIA O MÉS LENTITUT ADMINISTRATIVA?

30

Més enllà de vetllar pel bon funcionament diari de l’administració, l’equip de govern de l’Ajuntament ha de prendre un caramull de decisions que afecten el dia a dia dels ciutadans. En principi, aquests polítics estan legitimats per prendre aquestes decisions, atès han estat elegits per fer-ho. Però haver triat un polític cada quatre anys, no vol dir ni molt manco estar d’acord amb totes les seves decisions. Per això, les consultes populars, a la vegada que teòricament expressen l’opinió de la majoria sobre un tema concret, donen una major legitimitat a aquestes decisions.
D’altra banda, una participació ciutadana intensa pot minvar l’agilitat de l’administració i pot fer etern cada tràmit administratiu. També hi ha qui pensa que el resultat de les consultes populars no expressen l’opinió del conjunt de la majoria, sinó la d’un parell d’interessats.
Les opinions a favor i en contra són diverses, però el que és cert és que l’augment de la participació ciutadana era un dels pilars del pacte que signaren els membres de l’actual equip de govern de l’ajuntament de Pollença.
La primera consulta popular que va fer l’Ajuntament va ser fa mesos per definir els usos que s’haurien de donar en un futur als solars de Can Febus i La vinyeta del Pont Romà. Després d’un període en què es va poder deixar l’opinió online, es varen celebrar algunes jornades informatives on tots els assistents pogueren dir la seva.
Ara però, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per crear un Registre Ciutadà. Les persones que s’inscriguin voluntàriament a aquest registre seran informades respecte dels processos participatius, i podran ser escollides per cobrir les places en els òrgans i processos de participació. Per descomptat, des de l’Ajuntament garanteixen la cofidencialitat de les dades.
Per tal de fer més accessible i transparent la participació dels ciutadans en la vida municipal, el ple de l’Ajuntament va aprovar un reglament de participació ciutadana; l’objectiu d’aquest reglament és canalitzar totes les iniciatives per tal que qualsevol persona o entitat ciutadana, en defensa dels seus drets generals o sectorials, pugui participar activament en la gestió municipal i exercir el seu dret a la informació en relació a tota l’activitat de l’Ajuntament.
Al PUNT iNFORMATIU POLLENÇA no tenim un registre dels nostres lectors, però ens agrada que opinin i, sobretot, que estiguin informats. Per això a l’enquesta d’aquesta setmana us demanem la vostra opinió sobre la participació i el registre ciutadans.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital
PUBLICITAT