ENQUESTA: CREUS HI HA BRETXA SALARIAL EN EL TEU AMBIT LABORAL?

78

Abans de respondre, pega-li una ullada a l’article…
[socialpoll id=”2491187″]
Pagar menys a una dona per fer la mateixa feina que un home s’anomena “discriminació salarial directa” i està perseguida per la llei. Però la realitat és que segons els darrers informes elaborats per Gestha (Sindicat de Treballadors d’Hisenda) relatius al 2016, les dones cobren a les Illes Balears un 21,4 per cent menys que els homes. Això vol dir que, de mitja, una dona a les Illes percep 3.415 euros menys l’any que un home. I això que Balears està entre les comunitats més igualitàries, ja que, segons les mateixes dades, la bretxa salarial a tot l’estat espanyol està en el 30 per cent. Aquestes dades oscil·len en funció de les fonts usades (INE, Eurostat, etc.) però sempre superen el 20 per cent.

A Balears les dones guanys 3.415 euros l’any menys que els homes. A Espanya la diferencia s’amplia als 4.745

A les Illes on hi ha més diferència entre els salaris és al sector banca i assegurances, on la diferencia arriba al 49,8 per cent. En el sector comerç la diferència és del 41,5 per cent i el sector on menys diferència trobam és al de l’immobiliari i de la construcció amb un 9,2 per cent de diferència.

Segons l’informe les diferencies augmenten amb l’edat

També hi ha més quantitat de dones entre els sous de menys de 1000 euros i en els sous més alts és on la bretxa és més gran. Només un de cada cinc treballadors amb sous de més de 140.000 euros l’any és dona.

Són diversos els factors que produeixen aquest abisme entre homes i dones.

Un d’ells és la feminització dels sous més baixos, és a dir, que les feines on hi ha majoria de dones estan més mal pagades que feines més “masculinitzades”. Un altre factor és la major facilitat d’accés dels homes als càrrecs més ben pagats. També pot passar que els homes tenguin una categoria laboral més alta, quan la feina efectiva és la mateixa que una dona de la mateixa empresa. Però un dels factors més decisius és la major disponibilitat horària dels homes, ja que segons l’INE, els homes dediquen quasi 2 hores menys que les dones a les tasques de la casa i a la cura dels fills.

PUBLICITAT

Sigui com sigui, és indiscutible que continua existint una bretxa salarial per gèneres. Però a l’enquesta d’aquesta quinzena del Punt Informatiu volem reduir l’estadística a l’àmbit laboral personal. Volem saber si en el cas de cada un dels lectors que responen l’enquesta, siguin homes o dones, perceben que existeix algun tipus de discriminació cap a les dones. A més de contestar sí o no, a l’opció altres podeu afegir el motiu de la vostra resposta.
[socialpoll id=”2491187″]

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital