ENQUESTA: ENCARA FAS O VAS A MATANCES?

26
L’enquesta és completament anònima

El pont de la Puríssima és la data clau en la que es produeix major nombre de matances. Tot i que no sabem si és constitucional matar el porc el dia de la constitució. Sigui com sigui la matança del porc és una tradició arrelada a totes les Illes, però que amb els pas dels anys es va perdent. La separació del camp i de la terra és una de les causes, però també l’elevat cost econòmic del funeral amb relació al baix preu dels embotits i altres productes manufacturats als supermercats. Però si el nombre de matances va en descens, més hi va el nombre d’analítiques que realitzen els particulars a la carn del porc per evitar la triquinosi.

La triquinosi és una malaltia parasitaria que es transmet, entre d’altres per la carn crua del porc i que pot provocar vòmits, diarrea, nàusees, calfreds abdominals, dolor muscular i febre. El procés es pot complicar amb quadres neurològics i cardíacs. Segons l’actual normativa autonòmica són els ajuntaments els que s’han d’encarregar d’organitzar la campanya de matances i de designar veterinaris col·laboradors que facin les analítiques de detecció.

Per tant la primera passa que hauria de fer un particular a l’hora d’organitzar el sacrifici de l’animal és posar-se en contacte amb l’ajuntament per saber quins són els veterinaris disponibles. El dia de les matances s’han de prendre dues mostres per cada pilar del diafragma del porc i lliurar-les al veterinari en l’horari que correspongui. És important que no es consumeixi carn crua del porc fins que no es tenguin els resultats. El fet d’haver de desplaçar-se fins a la consulta, quan abans era el veterinari qui anava a les finques, és una de les possibles causes que ha fet que molts matancers desisteixin de realitzar la prova. El preu de la prova és variable però és d’aproximadament 30 euros i els resultats tarden alguns dies. De fet, de les 500 analítiques que es feien de mitja entre els anys 2014 i 2016, s’han passat a 300 la temporada passada a les Illes Balears.

PUBLICITAT

Sense cap dubte, el nombre de matances que encara és fan és molt més elevat. Per això a l’enquesta d’aquesta quinzena volem esbrinar quina és la incidència de les matances i quin és el percentatge de famílies que fan matances.

Per això demanam:

Encara fas o vas a matances?

En cas afirmatiu, duis la carn a analitzar a un veterinari?

Recordam que aquesta enquesta és completament anònima.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT