ELS PEIXOS EN LA TOPONÍMIA COSTANERA

283
Punta de la sal

Continuant amb l’estudi toponímic de la flora i fauna dels accidents de la costa marítima de Pollença, en aquest article ens referirem a aquells noms relacionats amb peixos, mol·luscs o cefalòpodes, que han servit com a referència o senyal als mariners per a situar-se dins la mar.

Són els següents:

1.- Punta Ravell o del Revell: lloc de la costa situat a prop de la punta Avançada, entre la platja d’Albercuix i la Platjola, dins la zona militar de la Base d’Hidros. Apareix grafiat per primera vegada l’any 1785 al mapa del Cardenal Despuig.
Segons el Diccionari català –valencià -balear, “Revell” és una certa classe de peix”. A la Història de Pollença, de Mateu Rotger, trobam aquest mot als Capítols sobre el peix, de l’any 1361, on figura que “una lliura de boga ravell costa 10 diners”. Es tracta d’un peix de la família dels espàrids, de poc valor econòmic.

2.- Cova i illa del Gerret: nom pel qual també és coneguda la illa i cova de Formentor, degut a que des de la mateixa els pescadors treballaven l’artet, anomenat xàvega, per a capturar aquest peix. Així mateix ha estat identificada com a illa de Meraria, denominació atribuïda a l’historiador romà Plini el Vell, segons podem veure al llibre “La imatge cartogràfica de l’illa de Mallorca (segles XVI i XVII) -un estudi comparatiu” de Werner -Francisco Bär, Palma 2008, a l’Islario de Alonso de Santa Cruz (1560).
3.- El Bancal del Déntol: o simplement el Bancal, és un indret de la costa entre la cova de Na Ruixa i ca n’Eloi, prop del cap de Formentor. Documentat al mapa del Cardenal Despuig (1785), poc temps després Jerònim de Berard al seu “Viaje a las villas de Mallorca (1789)”, el cita d’aquesta manera: “Síguese [al cabo Formentor] lo que llaman el bancal del Dentol y punta del Vent, morro del Pont y un calucho y punta llamado Engosauba, con una torre (y conforme otro endosagua) tres millas al SO 2/4 S del cabo Formentor.”

PUBLICITAT

4.- Punta dels Anfossos: Al Mapa General de Mallorca, de Mascaró Pasarius, també es anomenat com a penyal de les Nanses. S’hi troba a la zona de cala Solleric a Punta Beca, devora la punta de la Sal.

5.- Cova de les Cànteres: Entre Punta Beca i les Figueretes. A la carta del Dipòsit Hidrogràfic, Madrid 1895, aixecada per José Gómez Imaz, figura com a cova de les Cranques, possiblement per una mala interpretació de cartes anteriors.

6.- Pesquera de les Cànteres: Hi ha dos indrets a la costa pollencina amb aquest topònim. Un està situat, segons referències de Miquel Àngel March, a la zona de Ternelles, entre el Pont i la Barca de l’Amo, y seria coneguda així mateix com la pesquera dels Farallons. L’altre pesquera la trobaríem entre cala Solleric i Punta Beca i, més concretament, entre la Font Gallarda i la Pesquera de les Oblades.

7.- Pesquera de les Oblades: Al igual que l’anterior topònim, el Corpus de Toponímia de Mallorca, de Josep Mascaró Pasarius, l’assenyala entre el racó d’en Martorell i la punta de la Sal.

8.- Morro del Peix: ja apareix a la Cartografia Militar d’Espanya de l’any 1935. Aquest nom genèric està localitzat entre Cala Bóquer i cala Barques i, afinant un poc més, entre les Figueretes i els Farallons del Cavall Bernat.

9.- La Cigala o la Xigala: De les informacions del Corpus de Toponímia o les facilitades per Miquel Àngel March (PiP núm. 412), és un illot situat abans d’arribar a la Cambra de la Senyora.

10.- Els Ullots: Amb aquest nom són coneguts entre els pescadors pollencins una espècie de besucs, i també un peix de la família del tauró, que viu a molta profunditat. No pareix que sigui cap d’aquests peixos que doni nom al lloc, i tal vegada ho sigui un sinònim de cap-roig, escòrpora o cap tinyós, segons podem llegir a la Gran Enciclopèdia Catalana, però jo no n’estic molt segur. El situam en la zona de cala Murta i el cap de Formentor, devora el Bancal del Dèntol.

11.- Boca de Rap: segons el informant Xim Vidal, prop de cal Patró, a les immediacions del cap de Formentor, s’aixeca una cova de petites dimensions, amb forma de cap d’un rap, amb la boca oberta.

12.- El Calamar: a la zona entre el cap de Formentor i la cova del Patró. Segons el llibre “Mallorca vora mar”, dels germans Joan i Vicenç Sastre “els constructors [del camí vell del Far de Formentor] traçaren en aquest rost, annex al km 19 de la carretera, nombrosos giravolts i una tàpia de seguretat.”

13.-I per acabar, El coal o coval de la Morena o de les Morenes: Com diuen els germans Sastre, citats anteriorment, “vora la cova, aflora un albelló d’aigua dolça dins la mar i crea un efecte singular.” Ho trobam situat entre la Punta Beca i la caleta d’Ariant.

Juan M. Torres Velasco
jmtorres953@msn.com

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT