ELS NOSTRES NOMS DE LLOC: TORRENTS DE COLONYA

692
Pont-Vell-de-Son-Brull

Juan M. Torres Velasco

Sota aquesta mateixa denominació es coneix a un bon grapat de torrents que recullen, principalment, les aigües de pluja i, fins i tot, i amb menor importància, les aportades per fonts, ufanes i altres ressurgències del terme, zona o conca anomenada Vall de Colonya, per la qual cosa el situat més al nord és conegut com a torrent de la Vall de Colonya, documentat al mapa del Cardenal Despuig (1785), al de Francisco Coello (1851) o al llibre Die Balearen (1895), de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria on descriu la vall dient que “se encuentra frente al Puig y está atravesado por el torrente del mismo nombre, el cual discurre de este a oeste. (…) Cruzamos el torrente que atraviesa el valle.”

Tanmateix tota aquesta xarxa de torrents les podríem agrupar en tres principals, anomenats, de nord a sud, com a torrent Fondo de Colonya, torrent de Colonya i torrent de Can Lloberines. Tots tres conflueixen a les proximitats del Pont de Son Brull, per on passa la carretera de Pollença a Palma (MA-2200), i des d’aquest moment és conegut com a torrent de Son Brull o torrent de Sitges.

Torrents-de-Colonya

Però anem per parts:

1.- El torrent Fondo neix al Clot de l’Ullastrar i per l’esquerra rep les aigües d’un torrentó que s’inicia a l’Avenc Fosca. Per la dreta recull les aigües que aporten els torrents que s’originen, respectivament, a la Rota de la Mola (i travessa Lassarell), un altre prop de la cova dels Alls i altre prop de la cova dels Morts (discorre pel canal del Pou i arriba a la Patinadora); després de travessar els Rafals es troba altre torrentó que prové del terme de Fartàritx, creua la rota d’en Pintat i s’uneix al torrent principal a l’indret assenyalat com a la Cóncala. Ara, el torrent Fondo, encaixonat, forma un paisatge encisador conegut com les Calderes, i poc després, prop de les cases de Can Bosc, rep per la dreta les aigües provinents de les Tosses de Baix i del canal de la Font de l’Alzinar. Des d’aquest moments el llit del torrent s’eixampla, passa per can Cusset i Colonya, i, finalment, per la banda esquerra s’ajunta amb un torrent que s’inicia al paratge conegut com a ca na Martina i travessa la rota de Colonya i Varella.

També et pot interessar:  CARRER ROCA DE TOMÀS

2.- L’altre torrent de Colonya té els seus inicis entre l’Alzinar de Dalt i l’Alzinar de Baix, transita pel Canal Fondo, ca n’Aloia i can Contestí, creua l’Alzinaret Dolç (aquí rep les aigües provinents del canal de ca na Blaia); passa per can Demana, el Clos d’en Rull, ca l’Apòstol, i s’uneix al torrent Fondo a l’altura de les Cases Noves de Son Brull o de Colonya, segons les diferents versions.

3.- El torrent de Can Lloberines comença als peus del Cap de la Paret, passa per terres de Can Guilló, Can Lloberines i l’Hostalet, i després de travessar cal Perdiu (pel qual motiu aquest torrent també és conegut amb aquest topònim), a l’indret conegut com les Veles s’uneix als altres torrents ja descrits, agafant ara el nom de torrent de Son Brull o de Sitges.

4.- El torrent de Sitges, també conegut com de Son Brull perquè travessa aquesta possessió, està documentat des del segle XIII degut a que separava les alqueries de Bartholomeus de Peralione i l’alqueria de Ciges (també anomenada Laularies); no té cap torrentó -afluent, i a més de Son Brull, creua les possessions de Can Mosqueroles i el Pontarró, i al confluir amb la sèquia de la Solana (en terres de ca na Justa), barata el nom pel del Rec, i arriba fins a vessar les aigües en el espai hídric anomenat l’Albufereta.

Per creuar els torrents hi ha diferents ponts, com ara el ja referit pont de Son Brull, o l’anomenat de Can Bosc o de can Cusset, alçat l’any 1897 i que segons explica l’Arxiduc Lluís Salvador, abans d’aquesta data “la construcción del puente está hecha de tal forma que hay únicamente un tronco de árbol atravesando la corriente. Junto a él hay una soga tendida, la cual debe servir de barandilla igualmente al primitivo puente.”
Un altre ben interessant és el pont vell de Son Brull, pont de pedra d’un ull o volta d’arc de mig punt, construït per tal que passàs la carretera de Petra al Port de Pollença, i que a una de les parets, com diu Miquel Àngel March (PiP 441), té una inscripció que posa “Torrent de Sant Rafel, 17??”.

També et pot interessar:  “NO VULL NEGAR EL DESENVOLUPAMENT, PERÒ S’HA DE MINIMITZAR L’IMPACTE DELS HUMANS AL MEDI NATURAL”

Finalment, l’últim pont que sobrepassa el torrent és el pont de Sitges, construït a finals segle XVI, per facilitar la travessia del camí reial de Pollença a Alcúdia, i que possiblement va donar nom a la possessió del Pontarró.

gif ANIMADO Volar-e

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of