ELS NOSTRES NOMS DE LLOC: TORRENTS DE COLONYA

842
Pont-Vell-de-Son-Brull

Juan M. Torres Velasco

Sota aquesta mateixa denominació es coneix a un bon grapat de torrents que recullen, principalment, les aigües de pluja i, fins i tot, i amb menor importància, les aportades per fonts, ufanes i altres ressurgències del terme, zona o conca anomenada Vall de Colonya, per la qual cosa el situat més al nord és conegut com a torrent de la Vall de Colonya, documentat al mapa del Cardenal Despuig (1785), al de Francisco Coello (1851) o al llibre Die Balearen (1895), de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria on descriu la vall dient que “se encuentra frente al Puig y está atravesado por el torrente del mismo nombre, el cual discurre de este a oeste. (…) Cruzamos el torrente que atraviesa el valle.”

Tanmateix tota aquesta xarxa de torrents les podríem agrupar en tres principals, anomenats, de nord a sud, com a torrent Fondo de Colonya, torrent de Colonya i torrent de Can Lloberines. Tots tres conflueixen a les proximitats del Pont de Son Brull, per on passa la carretera de Pollença a Palma (MA-2200), i des d’aquest moment és conegut com a torrent de Son Brull o torrent de Sitges.

Torrents-de-Colonya

PUBLICITAT

Però anem per parts:

1.- El torrent Fondo neix al Clot de l’Ullastrar i per l’esquerra rep les aigües d’un torrentó que s’inicia a l’Avenc Fosca. Per la dreta recull les aigües que aporten els torrents que s’originen, respectivament, a la Rota de la Mola (i travessa Lassarell), un altre prop de la cova dels Alls i altre prop de la cova dels Morts (discorre pel canal del Pou i arriba a la Patinadora); després de travessar els Rafals es troba altre torrentó que prové del terme de Fartàritx, creua la rota d’en Pintat i s’uneix al torrent principal a l’indret assenyalat com a la Cóncala. Ara, el torrent Fondo, encaixonat, forma un paisatge encisador conegut com les Calderes, i poc després, prop de les cases de Can Bosc, rep per la dreta les aigües provinents de les Tosses de Baix i del canal de la Font de l’Alzinar. Des d’aquest moments el llit del torrent s’eixampla, passa per can Cusset i Colonya, i, finalment, per la banda esquerra s’ajunta amb un torrent que s’inicia al paratge conegut com a ca na Martina i travessa la rota de Colonya i Varella.

2.- L’altre torrent de Colonya té els seus inicis entre l’Alzinar de Dalt i l’Alzinar de Baix, transita pel Canal Fondo, ca n’Aloia i can Contestí, creua l’Alzinaret Dolç (aquí rep les aigües provinents del canal de ca na Blaia); passa per can Demana, el Clos d’en Rull, ca l’Apòstol, i s’uneix al torrent Fondo a l’altura de les Cases Noves de Son Brull o de Colonya, segons les diferents versions.

3.- El torrent de Can Lloberines comença als peus del Cap de la Paret, passa per terres de Can Guilló, Can Lloberines i l’Hostalet, i després de travessar cal Perdiu (pel qual motiu aquest torrent també és conegut amb aquest topònim), a l’indret conegut com les Veles s’uneix als altres torrents ja descrits, agafant ara el nom de torrent de Son Brull o de Sitges.

4.- El torrent de Sitges, també conegut com de Son Brull perquè travessa aquesta possessió, està documentat des del segle XIII degut a que separava les alqueries de Bartholomeus de Peralione i l’alqueria de Ciges (també anomenada Laularies); no té cap torrentó -afluent, i a més de Son Brull, creua les possessions de Can Mosqueroles i el Pontarró, i al confluir amb la sèquia de la Solana (en terres de ca na Justa), barata el nom pel del Rec, i arriba fins a vessar les aigües en el espai hídric anomenat l’Albufereta.

Per creuar els torrents hi ha diferents ponts, com ara el ja referit pont de Son Brull, o l’anomenat de Can Bosc o de can Cusset, alçat l’any 1897 i que segons explica l’Arxiduc Lluís Salvador, abans d’aquesta data “la construcción del puente está hecha de tal forma que hay únicamente un tronco de árbol atravesando la corriente. Junto a él hay una soga tendida, la cual debe servir de barandilla igualmente al primitivo puente.”
Un altre ben interessant és el pont vell de Son Brull, pont de pedra d’un ull o volta d’arc de mig punt, construït per tal que passàs la carretera de Petra al Port de Pollença, i que a una de les parets, com diu Miquel Àngel March (PiP 441), té una inscripció que posa “Torrent de Sant Rafel, 17??”.

Finalment, l’últim pont que sobrepassa el torrent és el pont de Sitges, construït a finals segle XVI, per facilitar la travessia del camí reial de Pollença a Alcúdia, i que possiblement va donar nom a la possessió del Pontarró.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT