Els nostres noms de lloc: CARRER DE LA CALA

228

Juan M. Torres Velasco – jmtorres953@msn.com

El passat dia 29 de juliol, en el marc del programa de festes de la Patrona, es va retre un merescut homenatge al glossador Antoni Bisanyes. Entre els amics que pujaren a l’escenari per cantar i dir-li unes glosses hi va haver na Francesca Palou “Paiaia” que amb la seva gràcia habitual va fer esment a que un cambrer de Cala de Sant Vicent, presumint de pedigrí, li va dir que duia molt de temps vivint a la Cala de Sant Vicenç, per això ja se sentia “calero”, per la qual cosa na Francesca va reivindicar el gentilici de santvincenter/a, amb l’ajuda del pasdoble “Soy minero”, al que va posar lletra dient que “calero” era una paraula traïdora.

I crec que tenia molta de raó.

Calero és el nom (en castellà) que se donava a aquella persona que fa o ven calç (calciner) i també és un llinatge del que hi ha més de 200 persones censades en les Illes Balears.

PUBLICITAT

De totes maneres, és més comprensible aquesta afirmació de pertinença a un lloc determinat, que fer el mateix des d’instàncies oficials.

Vaig llegir en la secció “Fil directe” del Punt Informatiu núm. 571: “Per cert, gràcies per no haver estampat les noves papereres amb aquell “la Cala” que fa mal a la vista dels bons pollencins que en diuen Sant Vicenç o Cala de Sant Vicenç, però no “la Cala” que és cosa d’externs i nous vinguts”.

Idò, no és tan sol cosa d’externs i nous vinguts, ja que en una acta de la sessió plenària de l’Ajuntament de Pollença, de dia 8 de març de 1966, es va acordar donar nom a diferents carrers del Port, i entre ells el de carrer “de la Cala, a la existente frente al Monumento y que coge el camino de San Vicente.”

El monument a què es refereix és el que va ser construït per l’escultor Tomàs Vila, dedicat als dos primers caiguts al Port de Pollença a l’inici de la Guerra Civil, l’alferes Cerdà i el soldat Marroig.

Efectivament, aquest carrer es troba entre els carrers de Joan XXIII i Ramon Vallenilla Lecuna, i era l’inici del camí que empraven els pescadors per anar des del Moll fins a Sant Vicenç, travessant el coll de Síller.

I perquè li varen batejar amb el neotopònim carrer de la Cala? Cales (a més de caletes i calons), n’hi ha moltes dins el terme municipal de Pollença, com ara Cala d’en Martorell, Cala Romegueral, Cala Solleric, Cala Castell, Cala Estremer, Cala Bóquer, Cala Figuera, Cala En Gossalba, Cala Murta, Cala En Forat, Cala En Feliu, Cala del Pi de la Posada i Cala de Sant Vicenç (que a la vegada engloba les cales anomenades Barques, Clara, Molins i Carbó).

Hem documentat aquest nom de lloc (Cala de Sant Vicenç) per primera vegada l’any 1417, amb motiu d’un desembarcament de 5 esclaus moros que fugen de Barcelona i arriben ‘a la Cala de Sant Vicent’ dia 15 d’abril de 1417. Un d’ells resultà mort, a la zona de “les padreres vers la mar”.

Així, doncs, crec que el nom de carrer de la Cala està mal posat o, al manco, s’hauria de retolar amb el nom complet: “Carrer de la Cala de Sant Vicenç”, on el nom genèric acompanya a l’específic. Seria el cas de “cala” com a genèric i “Sant Vicenç” com a específic”, tal com ocorreria amb altres cales, per exemple, Cala Figuera, on “cala” seria el genèric i “Figuera” l’específic.

Seguint aquest raonament, i en el cas concret de carrer de la Cala, veiem que s’ha tractat de convertir el genèric en nom propi, la qual cosa dóna lloc a la confusió.

Efectivament, si convertim “cala” en nom propi, hauríem de diferenciar-la d’altres cales, i el mateix ocorre amb el topònim “font de la Cala”. A quina cala es refereix? Els coneixedors del terme municipal de Pollença sabem que es tracta de “Cala Bóquer”, però els esterns i forasters ho desconeixen, excepte si consulten alguns mapes o plànols que així ho indiquen. També aquesta mateixa font l’hem vista reflectida com a “fonteta de la Vall”, i passa exactament igual que en el cas anterior.

Per cert, els genèrics s’han d’escriure en minúscula, però segons consulta efectuada al Gabinet d’Onomàstica de la UIB, recomanen mantenir el genèric en majúscula (tan sol en el cas de “cala”).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT