ELS ESCOLARS DE POLLENÇA, ELS MÉS RECICLADORS

Els col·legis Joan Mas i Miquel Costa i Llobera estan al capdavant de dues de les tres categories de la segona edició de la campanya Los Peque Recicladores