ELS DEU CARRERS DE POLLENÇA AMB NOM DE DONA

512
dones de can Salas

Miquel Angel March

La discriminació de les dones és un fet indiscutible fins i tot en l’actualitat i que afecta a quasi tots els àmbits de la vida i de la societat. Aquesta discriminació se reflecteix perfectament en la toponímia urbana i concretament en el noms dels carrers.

Entre Pollença, el Moll i Sant Vicenç, hi ha uns 160 carrers. Les urbanitzacions aïllades de la Font, el Vilar o Fomentor no han posat nom als seus carrers, encara.

Els noms actuals dels carrers responen a criteris diferents. A la vila, la majoria són topònims tradicionals, tot i que alguns han anat canviat amb els temps (com sovint ens ho demostra l’amic Joan Torres). A principis del segle XX molts d’aquests topònims tradicionals foren substituïts per noms de persona, molts d’ells fills il·lustres. Al cas del Moll, els noms de persones són més abundants, alguns relacionats amb aquest nucli de població i d’altres no tant, molts d’ells, però, relacionats amb la mar.

PUBLICITAT

En tot cas, tant a Pollença, com al Moll i a Sant Vicenç, coincideixen en el fet que hi ha pocs carrers que duen nom de dones. En tot el municipi just n’hem trobat 10, estirant fins i tot la corda. La majoria d’aquests noms fan referència a monges i han estat posats recentment.

Vet aquí la llista:

1.- Sor Flor Ricomana

El primer tram del Camí del Cementeri, des de la plaça de ca les Munnares, du el nom de Sor Flor. Està dedicat a la que es considera fundadora del santuari del Puig de Maria. Sembla que va viure entre 1312 i 1388 i va ser declarada Filla il·lustre de Pollença.

2.- Mare Alberta

Cayetana Giménez Adrover (1837-1922), coneguda com a Mare Alberta, dóna nom a un carrer ample, continuació de Gonçal Ferragut (abans, Pont d’en Bosch). Popularment aquest carrer ha tengut altres noms, tal com Caracas, les Cases Noves, el Poble Nou. Fou pedagoga, fundadora de les Monges de la Puresa i organitzadora de l’Escola Normal de Palma, de formació de mestres.

Bust de Mare Alberta

3.- Sor Cifre de Colonya

El darrer carrer nou situat entre el Roser Vell i Cecili Metel, es va dedicar a Sor Elisabet Cifre de Colonya (1467-1542). Fou la promotora i primera rectora de la Criança, dedicada a l’educació de les joves, l’únic col·legi femení de Palma al llarg de 300 anys. Tot i que no està confirmat que nasqués a Pollença, prové d’una família pollencina.

4.- Dones de Can Sales

Les tres dones (Sor For Ricomana, la seva filla Simona i na Dolça Blanc) avistaren un llum dalt del Puig, on més tard s’hi trobà la imatge de la Mare de Déu, segons diu la tradició. Li posaren nom al carrer continuació de Sant Domingo, que va des de Cecili Metel cap a la carretera de Palma. Totes tres s’hi instal·laren dalt del Puig.

5.- Margalida Comas Camps

Al Moll, al carrer que abans es deia prolongació de la Gola, fa poc se li va posar el nom de Margalida Comas. Aquesta pedagoga i una de les impulsores de la didàctica de les Ciències, va viure a Pollença i es va casar amb el conegut fotògraf Guillem Bestard. Va haver d’exiliar-se per la guerra. Estava relacionada amb la Institució Lliure d’Ensenyament.

Portada del llibre biogràfic sobre Margalida Comas

6.- Reina Maria Cristina

La que fou la dona del Rei i posteriorment regent d’Espanya, té un carrer dedicat. Concretament és el que hi ha entre via Pollentia i Tito Cittadini, travessant Jonquet i via Argentina. A Pollença, també podem considerar al carrer Reis Catòlics com a una via que du el nom d’una reina, en aquesta la de Castella.

7.- Camila Peers

Aquesta escriptora danesa té un carrer dedicat entre Cecil Metel i Guillem Cifre de Colonya i travessa el de Joan Baptista Cabanilles. Va venir a Pollença l’any 1929 i va morir l’any 1964, als 85 anys. Va viure a Can Pallisser dins l’Horta pollencina. M’han comptat que cridava l’atenció pel fet de fumar puros.

8.- Plaça de Ca les Munnares

A la plaça nova de Pollença, li varen posar el nom de plaça de ca les Munnares (que nosaltres pronunciam Monnares). Fa referència a les antigues propietàries d’aquests terrenys. Ben a prop hi ha el carrer Munar i l’edifici actual de la Policia va ser molts d’anys l’escola de ca les Monnares, regentada per les monges de la Caritat.

9.- Carrer de les Pageses

Als coster del Calvari i del Garroverar, hi ha una sèrie de carrers empinats i estrets. Un d’aquests carrers duu per nom carrer de les Pageses. És la continuació del carrer Martell i travessa el de Jesús, Garroverar i Ferrà.

10.- Carrer de les Monges

A la zona antiga del Moll, s’hi troba el carrer de les Monges. Va des del passeig Saralegui al carrer Joan XXIII. Agafa el nom de l’escola i casa de les monges de la Caritat que hi ha just a devora.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT