ELS COMERÇOS DE POLLENÇA JA ES PODEN ADHERIR A LA CAMPANYA DE CUPONS DE COMPRA DE L’AJUNTAMENT

216

Entre el dia 4 d’octubre i el 6 de desembre tots els pollencins majors de 16 anys que gastin més de 15 euros a un dels comerços de Pollença adherits a la campanya, podran demanar un cupó de 40 euros per gastar a comerços adherits.

Aquests dies s’ha obert el termini perquè els comerços que ho desitgin es puguin adherir a la campanya. El termini acaba dia 9 d’agost.

En total es donaran 1.000 cupons, per la qual cosa l’Ajuntament disposa d’un pressupost de 40.000 per a aquesta campanya. El pressupost ha estat aportat a parts iguals (13.333 euros) per l’Ajuntament de Pollença, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.

Com es poden adherir els comerços?

Per poder adherir-se a la campanya els comerços han de tenir domicili fiscal a Pollença, tenir un màxim de 10 treballadors i una facturació anual inferior a 1.000.000 d’euros

PUBLICITAT

Els establiments que es vulguin adherir a aquesta iniciativa han de presentar a l’Ajuntament de Pollença una sol·licitud, una declaració responsable, el DNI o CIF del sol·licitant, el certificat d’alta i baixa de l’Impost d’Activitats Econòmiques i el Certificat de Vida Laboral de l’Empresa (VILE) on figuri el nombre de treballadors.

Torts els documents necessaris, així com les bases, es poden trobar a aquest enllaç.

Per a més informació es pot cridar a l’AODL de Pollença al telèfon 971 534 011 o 661 593 433, o posar-se en contacte per correu electrònic a l’adreça aodl@ajpollenca.net.

Com funcionarà exactament la campanya?

L’Ajuntament de Pollença serà el responsable de generar i editar els cupons de compra que posaran en circulació durant la campanya i que es distribuiran entre les persones beneficiàries prèvia presentació del tiquet de compra, amb un preu mínim d’una despesa de 15 euros, realitzada a un dels establiments adherits a la campanya.

Les persones beneficiàries, prèvia compra en algun dels comerços adherits a la campanya, hauran de presentar-se a les dependències de l’Ajuntament de Pollença amb el tiquet de la primera compra realitzada, per obtenir un cupó de consum.

Cada empresa adherida a la campanya disposarà del mateix nombre de cupons i per tant el client haurà d’escollir en funció dels cupons assignats als comerços i que estiguin disponibles en el moment de l’adquisició, prèvia comprovació que aquesta persona compleix els requisits.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT