TOTS APROVATS, ELS 54 ALUMNES DE L’IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA SUPEREN LA SELECTIVITAT

630

Els 54 alumnes de l’Institut d’Educació Secundària Guillem Cifre de Colonya de Pollença han superat la Prova de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU), popularment coneguda com a la selectivitat.

Ahir horabaixa, dimecres 16 de juny, es publicaren les notes; una setmana després d’haver fet els examens que, aquest curs 2020-21, varen fer al pavelló d’esports d’Alcúdia, un dels espais habilitats per complir les mesures sanitàries amb motiu de la pandèmia del coronavirus.

Dels 60 alumnes que han cursat segon de Batxillerat a l’IES Guillem Cifre de Colonya, 54 es matricularen a la selectivitat i tots els alumnes de l’Institut han aprovat.

A través de la pàgina web de la UIB, amb el Document Nacional d’Identitat (DNI) i el codi que reberen quan formalitzaren la matrícula per a la Prova de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU), els alumnes poden consultar la qualificació.

PUBLICITAT

També poden coneixer els resultats de lea selectivitat a través del GestIB, l’aplicació amb què la conselleria d’Educació canalitza la informació amb el professorat, els pares i els alumnes.

Per altra banda, la UIB disposa d’un simulador per calcular les notes de tall dels estudis per al curs 2021-22.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT