EL RETORN A LA SERVITUD DE PAS AL CAMÍ DE TERNELLES, UNA MICA MÉS A PROP

La Conselleria de Medi Ambient ha iniciat la modificació del PORN. Això obriria la porta a que la gestió de l’accés al camí tornàs a ser pública