EL RETORN A LA SERVITUD DE PAS AL CAMÍ DE TERNELLES, UNA MICA MÉS A PROP

250
Ampliació de la zonificació del PORN, publicada al BOIB de l'abril del 2007. Lés línies vermelles corresponen a les zones d'exclusió.

La Conselleria de Medi Ambient ha iniciat avui els tràmits per fer una modificació puntual del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) que permeti excloure la totalitat del camí de Ternelles de les zones d’exclusió, i així es pugui recuperar la servitud de pas a la mar.

Antecedents

D’ençà de l’estiu del 2018 només existeixen dues opcions per accedir al camí de Ternelles. O bé reservar una visita guiada amb la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània, o esperar el dia 17 de gener que s’obre la barrera per anar a cercar el Pi de Sant Antoni. Però aquest darrer any no hi ha hagut Pi, i la Fundació Vida Silvestre ha deixat d’oferir visites guiades a causa de la crisi sanitària.

Abans de tot això era l’Ajuntament de Pollença qui gestionava l’accés al camí, permetent l’accés de 20 persones cada dia, ja que existia una servitud pública. És a dir, que tot i que el camí era de titularitat privada, la propietat estava obligada a deixar passar per accedir a Cala Castell. Però, perquè va deixar de ser així?

El PORN que es va aprovar durant l’administració de Jaume Mates, l’abril del 2007, incloïa uns centenars de metres del final del camí dins el que es coneix com zones d’exclusió. Les zones d’exclusió son zones d’especial interès natural a les quals no s’hi permet l’accés, amb algunes excepcions.

PUBLICITAT

El fet de no poder accedir a la mar per qüestions proteccionistes, va servir per el jutge consideràs que no s’havia de mantenir el dret de pas als als 7 km de camí, per accedir a un lloc on, tanmateix, no s’hi podia passar. Així, el 29 de maig del 2020 el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va dictar un auto que obligava a l’Ajuntament a modificar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per adaptar-lo al PORN, retirant així la servitud d’accés. Acatant l’ordre del tribunal, l’equip de govern de l’Ajuntament va dur al plenari l’aprovació inicial d’aquesta modificació, i ara està pendent de l’aprovació definitiva.

A un plenari anterior, segons explica el batle de Pollença, Bartomeu Cifre, es va aprovar instar al Govern de les Illes Balears a modificar el PORN perquè Cala Castell quedàs fora de les zones d’exclusió. Cifre explica que, tot i que maldament el Govern hagi anunciat l’inici de la modificació del PORN, l’ajuntament està obligat a seguir amb l’adaptació del PGOU.

Altres platges de característiques semblants com Cala Bóquer no estan incloses dins les zones d’exclusió. Al plànol també s’observa com una part del mirador de la creuta està dins zona d’exclusió

Segons el director general de Biodiversitat, Llorenç Mas, la adaptació del PORN ve avalada per dos informes del Servei de Protecció d’Espècies i de Paratge Natural. A més inclou una proposta de regulació per a que 20 persones puguin circular cada dia pel camí fins Cala Castell. Segons aquesta proposta l’accés només es permetria entre setembre i gener, fora de l’època de nidificació del voltor.

Quan es tornarà a autoritzar l’ús del camí?

Tenint en compte els antecedents és difícil predir quan l’accés al camí tornarà a ser de gestió publica, o si ho tornarà a ser. Des de la Conselleria de Medi Ambient esperen que la modificació del PORN que avui s’inicia, podria sortir sortir a exposició pública en poques setmanes. Una vegada resoltes les al·legacions plantejades durant aquest termini, s’aprovaria.

Si finalment es modifica el PORN, no és recuperarà immediatament el dret de pas. Tomeu Cifre explica que, perquè això passi,el consistori pollencí haurà de tornar a adaptar el PGOU de Pollença. Segons Cifre, l’adaptació del Pla General, que ara s’està tramitant, anirà més ràpid que no la modificació del PORN. Per aquest motiu s’hauria d’adaptar el PGOU una altra vegada per recuperar la servitud de pas.

Reaccions

El grup municipal de Podem Pollença ha publicat a xarxes socials el següent escrit: “Millor tard, que mai! Estem d’acord que han d’existir restriccions de pas i un trànsit controlat de persones per cuidar l’entorn. Ara, la prohibició d’ara no té nom. Bé, sí, respon al caciquisme i poder d’una família, la família March. Recordar que el Castell del Rei és un BIC i que forma part de la Ruta de Castells aprovada fa més d’una dèccada i mai executada. És ben hora de combinar Patrimoni i Cultura amb senderisme i coneixement del Municipi, i també amb la cura del medi ambient. Esperem que la modificació puntual del PORN sigui àgil”.

D’altra banda Junts per Pollença, principal grup a l’oposició, ha anunciat que demanaran que es permeti l’accés a Cala Castell durant més mesos i que instaran a que és suspengui la supressió de la servitud d’accés a la mar, a la vista de la modificació del PORN.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT