EL RECTOR DE POLLENÇA RESPONSABLE DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL DEL CONSELL EPISCOPAL

1018
El Rector de Pollença, Mossèn Francesc Vicenç, elegit vicari episcopal per al Patrimoni Històric i Cultural. ,

El rector de Pollença, Mossèn Francesc Vicens Gomila, ha estat escollit vicari episcopal per al Patrimoni Històric i Cultural, un càrrec que jurarà ha jurat en el transcurs d’un acte públic que se celebrarà demà celebrat avui divendres, dia 31 de juliol, a les 12 del migdia, al Palau Episcopal.

Instant en què Mossèn Francesc Vicens promet el càrrec. Imatges de Fernando Perianes.

A més del Rector Vicenç, el Consell Episcopal queda format pels preveres Mossèn Josep Adrover Vallbona, vicari general del Bisbat i moderador de Cúria; Mossèn Marià Gastalver Martín, vicari episcopal per al territori de Palma i Tramuntana – Ponent; Mossèn Antoni Amorós Terrassa, vicari episcopal per al territori dels arxiprestats de Llevant, Pla-Nord i Migjorn, i el Pare Antoni Cañellas Borràs, vicari episcopal per a la Vida Consagrada i la Pietat Popular.

Com a novetat, aquest Consell Episcopal, comptarà amb el suport d’un Consell Assessor format per un diaca permanent, Mossèn Joan Carles Thomàs Sedano de l’àrea per al Diaconat Permanent, i cinc laics, entre ells dos homes i tres dones: Maria Francesca Ferrer Bover (cancellera – secretària general del Bisbat), Jaume Martorell Adrover (Àrea per a l’Anunci, la Celebració i els Moviments), Margalida Riutort Cloquell (Àrea Caritativa i Social), Miquel Noguera Estarellas (Àrea d’Afers Econòmics) i Maria Dolors García-Carpintero López-Astillero (Àrea Formació i Educació).

Aquest Consell Assessor treballarà sinodalment amb el Consell Episcopal, el qual actuarà com fins ara ha fet. Per això, mirant el conjunt dels dos Consells s’ha reduït el nombre de preveres i s’ha ampliat el de laics i laiques, incloent-hi un diaca permanent.

PUBLICITAT

A la Carta Pastoral Batiats, confirmats i enviats publicada pel bisbe Sebastià hi ha innombrables referències a la necessitat d’un treball conjunt, sinodal (que vol dir «caminar junts»), entre tots els membres que formen el Poble de Déu (bisbes, preveres, diaques, religiosos/es i laics i laiques), reconeixent la missió pròpia de cadascú al servei de l’Església. Donar resposta a aquesta necessitat posa de relleu la dignitat de cada batiat en l’exercici de la seva missió dins el Poble de Déu.

El dia 25 de novembre de 2020, després d’un poc més d’un any d’Administrador Apostòlic, farà tres anys que el bisbe Sebastià Taltavull va iniciar el seu ministeri episcopal al servei de l’Església de Mallorca. Quan en aquesta data va nomenar el primer Consell Episcopal format per vuit preveres, tenia el termini de tres anys. Donat que aquesta data era la del proper mes de novembre, els membres del mateix Consell varen suggerir al bisbe que procedís al nomenament d’un nou Consell Episcopal perquè ja des d’ara i en previsió al proper curs es pogués començar a treballar.

El Consell Episcopal tindrà unes reunions específiques i per a les altres comptarà amb la cooperació del Consell Assessor. Segueixen igual el Consell Presbiteral i el Col·legi de Consultors amb les pròpies atribucions.

Aquesta nova proposta que estarà al servei de l’organització pastoral de tota l’Església de Mallorca, una Església que, com demana el papa Francesc i els temps actuals ho exigeixen, ha de procurar que totes les estructures “es tornin més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat» (EG 27).

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT